מלבי"ם על שמואל א ב לה

<< | מלבי"ם על שמואל אפרק ב' • פסוק ל"ה | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


(לה) "והקימתי". עתה באר כי ב' קללות הראשונות יתקיימו בימי דוד, שאז נסתלק אביתר שהיה מבני איתמר מן הכהונה ונכנס צדוק תחתיו. וז"ש נגד וגדעתי את זרועך, "והקימותי לי כהן נאמן", הוא צדוק הכהן שהיה נאמן לאלהיו, כמ"ש (יחזקאל מד, טו), והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות ב"י מעלי:

"כאשר בלבבי ובנפשי יעשה". מעשיו ועבודתו לא יהיו כפי הצווי החיצוני לבד, רק יהיו כפי הכוונה האלהית ומחשבותיו, שכוונת המצות הוא להרבות כבוד ה' ולהתקדש בקדושתו והיא נפש המצות ונשמתם הפנימית, כי המעשה לבדה היא גויה חומרית להנפש הזאת שהיא הכוונה המחשביית: "ובניתי לו". וכמו שהוא יהיה נאמן לאלהיו כן אבנה לו "בית נאמן", וזה יהיה בעת ימשח מלך ישראל בימי דוד, וז"ש "והתהלך לפני משיחי":