מלבי"ם על שמואל א ב י

<< | מלבי"ם על שמואל אפרק ב' • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמואל א ב', י':

יְהֹוָ֞ה יֵחַ֣תּוּ מְרִיבָ֗ו עָלָו֙ בַּשָּׁמַ֣יִם יַרְעֵ֔ם יְהֹוָ֖ה יָדִ֣ין אַפְסֵי־אָ֑רֶץ וְיִתֶּן־עֹ֣ז לְמַלְכּ֔וֹ וְיָרֵ֖ם קֶ֥רֶן מְשִׁיחֽוֹ׃


(י) "ה'". עד עתה סדרה דברי שבח ותהלה בעניני השגחת "ה'", ובפסוק זה התפללה על הילד, וכמ"ש הרלב"ג שראתה ברוח קדשה כל אשר יעבור עליו. והתפללה חמשה דברים,

א] אתה "ה'!" מבקשת אני "יחתו מריביו" של שמואל, שהם הפלשתים.

ב] "עליו", ר"ל בעבורו, "בשמים ירעם", בעת נלחם בפלשתים, וכמ"ש (לקמן ז, י) וירעם ה' בקול גדול על פלשתים.

ג] "ה'!", מבקשת אני, ששמואל "ידין אפסי ארץ", שיהיה שופט בכל ארץ ישראל, וכמ"ש (לקמן ז, טז) ושפט את ישראל וסבב בית אל וכו'.

ד] "ויתן עז למלכו", עת ימליך את שאול על ישראל יתן ה' עז להמלך להושיע את ישראל.

ה] "וירם קרן משיחו", עת ימשח אח"כ את דוד בשמן המשחה ירים ה' קרנו, כמ"ש (תהלים קלב, יז) שם אצמיח קרן לדוד. הנה כללה בתפלתה רוב הדברים אשר קרו לשמואל, כמו שנתקיים באמת: