מלבי"ם על עזרא ד יג

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ד >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


השאלות

(יג – טז)    למה כפל ידיע להוא למלכא, מהודעין אנחנא למלכא?:

(יג) "כען, עתה ידוע יהיה למלך אשר אם תבנה העיר הזאת וישכללו חומותיה," מיני מסים הנקראים בשם "מנדה בלו והלך לא יתנו" עוד [כי ימרדו במלך] "ותזיק הכנסת המלכים", [או ר"ל אוצר המלך]: