מלבי"ם על יחזקאל כג כ"ותעגבה", עד שהיתה ביחד "עם פלגשיהם", ועגבה עמהם ביחד, כי היתה להם כפלגש המיוחדת לזנות ולשפחות, וזה מצד "שבשר חמורים בשרם" וצריכים פלגשים הרבה, ר"ל שהיתה נכנעת למצרים עם יתר האומות שהיו משועבדות למצרים, שקראם (לקמן ל') סומכי מצרים שהם כוש ופוט ולוד:


ביאור המילות

"על פלגשיהם". עם פלגשיהם, כמו ויבואו האנשים על הנשים:

"בשר". כינוי אל אבר התשמיש כמו רר בשרו את זובו:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.