פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית כז לד


(לד) "כשמע עשו", שאביו הסכים על הברכה, "ויצעק ויאמר ברכני גם אני אבי", עשו לא עלה בדעתו שברכתו היה רק בעבור יעקב, וא"כ הלא האב יכול לברך כל בניו בעושר ובממשלה וכל טוב: