מלבי"ם על בראשית כז כה


(כה) "הגשה לי". כבר כתבו האלהיים לפרש בפירוש בכל דבר שבקדושה לתכלית מה ולאיזה כוונה הוא עושה כדי שתסכים האמירה עם המחשבה שבלב, ובפרט בקרבנות, כמ"ש לשם ששה דברים הזבח נזבח, עז"א "ואכלה", על הכוונה לבעבור תברכך נפשי, ואמר "שהביא לו יין" כענין אכילת מזבח ונסכיו: