מדרש משלי (בובר)

מדרש משלי הוא פירוש על ספר משלי המבוסס על דבריהם של חכמי המשנה. המחבר, אלמוני שחי כנראה לפני כ-1300 שנה בבבל[1], ליקט פירושים של תנאים על פסוקים שונים בספר משלי, סידר אותם לפי סדר הפרקים, ואף קישר בין פירושים על פסוקים סמוכים, מה שהופך את המדרש ליצירת אומנות בפני עצמה.

מדרש משלי.png

נוסח המדרש באתר זה מסתמך על מהדורת שלמה בובר שניתן לקרוא באתר היברו-בוקס.

הטקסט בספר זה הושלם

הטקסט הושלם, אך ההערות של שלמה בובר עדיין לא.


מדרש משלי
יצא עתה לאור עולם על-פי כתב יד מאוצר הספרים בפאריז קובץ 152, וע"י השוואה עם שני כתבי יד אחרים: א) הגנוז ברומי בואטיקאן קובץ 44, ב) שבאוצר הספרים בפארמא קובץ 616. וע"פ הוצאה הראשונה מקאנשטאנטינא משנת רע"ב.

ערוך ומסודר עם ציוני הפרשות והפסוקים, להפריד בין מאמר למאמר, וציונים מתנ"ך בגוף הספר, וגם עם הערות ותיקונים ומראה מקומת, וביאור להבנת המדרש,

ועם מבוא המפיץ אור על המדרש בכלל ובפרט,

ממני

שלמה באבער

מלבוב.


ווילנא

בדפוס והוצאת האלמנה והאחים ראם,

בשנת חמשת אלפים ושש מאות וחמשים ושלוש לב"ע

נוסח השער דפוס ווילנא שנת ה'תרנ"ג


הערות שולייםעריכה

  1. ^ http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4763
הורדה כספר
הורדה כספר