רש"י על תהלים צז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' מלך" - בנטלו המלוכה מעמלק "תגל הארץ" - זהו שאמר (יחזקאל לה) כשמוח כל הארץ שממה אעשה לך על עמלק נתנבא כן

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אש לפניו תלך" - במלחמת גוג ומגוג דכתיב במלחמתו (שם לח) ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדונג נמסו" - דכתיב ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות "כדונג" - כשעוה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבשו כל עובדי פסל" - דכתיב (ישעיהו ב) והאלילים כליל יחלוף "המתהללים" - המתפארים לעבודתם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משפטיך" - נקמתך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אור זרוע לצדיק" - זריעה ממש מוכנת לצמוח להם