רש"י על תהלים צז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' מלך" - בנטלו המלוכה מעמלק

"תגל הארץ" - זהו שאמר (יחזקאל לה) כשמוח כל הארץ שממה אעשה לך על עמלק נתנבא כן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אש לפניו תלך" - במלחמת גוג ומגוג דכתיב במלחמתו (שם לח) ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדונג נמסו" - דכתיב ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות

"כדונג" - כשעוה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יבשו כל עובדי פסל" - דכתיב (ישעיהו ב) והאלילים כליל יחלוף

"המתהללים" - המתפארים לעבודתם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפטיך" - נקמתך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אור זרוע לצדיק" - זריעה ממש מוכנת לצמוח להם