רש"י על תהלים מג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפטני" - הקמני

"מגוי לא חסיד" - הוא אדום שגר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלח אורך ואמתך" - מלך המשיח שנדמה לאור שנאמר (לקמן קל"ב) ערכתי נר למשיחי ואליהו הנביא שהוא אמיתי נביא נאמן

"ינחוני" - מינטרו"נט מו"י בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל אל" - אל הקב"ה שהוא שמחת גילי

"ואודך בכנור" - על שהוצאתני