אבן עזרא על תהלים מג

פסוק א עריכה


שפטני - קח משפטי מאלה המחרפים אותי והם רבים, על כן אמר: מגוי.

וטעם לא חסיד – בעבור היותי טוב ממנו.

וטעם מאיש מכלל ומפרט, או רמז למולך על הגוי.


פסוק ב עריכה


כי - טעם אלהי מעוזי - כי אין עוז לי לקחת משפטי ממנו רק בך.


פסוק ג עריכה


שלח אורך - כנגד קודר אתהלך.

ואמתך - כנגד מאיש מרמה.

ומלת ינחוני – כנגד התהלך.

הר קדשך - הר המוריה.

ומשכנותיך - העזרות העתידות להבנות בבית שלישי.


פסוק ד עריכה


ואבואה, אל אל - שהוא שמחת גילי.

וטעם אלהים אלהי – שיראה גוי לא חסיד שאתה אלהי.


פסוק ה עריכה


מה - ברוח הקודש שיוחיל ישראל אל השם.