מ"ג שמות ל לז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַקְּטֹרֶת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּמַתְכֻּנְתָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לְךָ לַיהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַקְּטֹ֙רֶת֙ אֲשֶׁ֣ר תַּעֲשֶׂ֔ה בְּמַ֨תְכֻּנְתָּ֔הּ לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּ לָכֶ֑ם קֹ֛דֶשׁ תִּהְיֶ֥ה לְךָ֖ לַיהֹוָֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּקְטֹרֶת בּוּסְמִין דְּתַעֲבֵיד בִּדְמוּתַהּ לָא תַעְבְּדוּן לְכוֹן קוּדְשָׁא תְּהֵי לָךְ קֳדָם יְיָ׃
ירושלמי (יונתן):
וּקְטוֹרֶת בּוּסְמִין דְּתַעֲבֵיד בִּדְמוּיָיהּ לָא תַעַבְּדוּן לְכוֹן קוּדְשָׁא תְּהֵא לְכוֹן קֳדָם יְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במתכנתה" - במנין סממניה

"קדש תהיה לך לה'" - שלא תעשנה אלא לשמי

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

בְּמַתְכֻּנְתָּהּ – בְּמִנְיַן סַמְמָנֶיהָ.
קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לְךָ לַה' – שֶׁלֹּא תַּעֲשֶׂנָּה אֶלָּא לִשְׁמִי.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ושחקת ממנה וגו': לקיים ביום הכיפורים מה שכתוב באחרי מות וקטרת סמים דקה והביא מבית לפרוכת:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במתכנתה". במנין סממניה, וחייב אף שעשה חצי או שליש דכאן לא כתיב כמוה, ואמר לא תעשו לכם וממעט העושה למסרה לצבור, ובמ"ש להריח בה ממעט אם עשאה להתלמד, וכן אמרו בכריתות (דף ה' ע"א) גבי שמן המשחה דיליף מקטרת, ועי' בתוס' נזיר (דף מ"ז ד"ה וכן) עמדו ע"ז דהא אין ראוי לצבור רק שמן המשחה שעשה משה, וראה

שהרמב"ם תקן זה, שגבי קטרת כתב (פ"ב הלכה י') או למסרה לצבור, וגבי שמן כתב (פ"א ה"ד) או לתנו לאחרים פטור כי אינו ראוי לצבור

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

והקטרת אשר תעשה. יתבאר על פי דבריהם ז"ל (שם ו' א) שאמרו חכמים כל יום מתקן במתכונתה והיה מכניס, והוא אומרו והקטורת אשר תעשה פירוש כל מה שישנו בהכשר מעשה בית ה' במתכונתה לא תעשו הא למדת המפטם חצי מנה חייב כרת:

לא תעשו. פירוש אפילו שלא להריח אסור בלאו אבל בכרת דוקא להריח, ולזה לא רשם תנאי להריח בפסוק זה אלא בפסוק שהזכיר בו עונש כרת:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

והקטורת אשר תעשה. י"א תיבות בפסוק זה כנגד י"א סמים שבקטורת:

<< · מ"ג שמות · ל · לז · >>