מ"ג שמות לד לב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַחֲרֵי כֵן נִגְּשׁוּ כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְצַוֵּם אֵת כָּל אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אִתּוֹ בְּהַר סִינָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַחֲרֵי־כֵ֥ן נִגְּשׁ֖וּ כׇּל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיְצַוֵּ֕ם אֵת֩ כׇּל־אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהֹוָ֛ה אִתּ֖וֹ בְּהַ֥ר סִינָֽי׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּבָתַר כֵּן אִתְקָרַבוּ כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּפַקֵּידִנּוּן יָת כָּל דְּמַלֵּיל יְיָ עִמֵּיהּ בְּטוּרָא דְּסִינָי׃
ירושלמי (יונתן):
וּמִבָּתַר כְּדֵין אִיתְקְרִיבוּ כָּל בְּנֵי יִשְרָאֵל וּפַקֵּידִינוּן יַת כָּל מַה דְּמַלֵּיל יְיָ עִמֵּיהּ בְּטַוְורָא דְסִינַי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחרי כן נגשו" - אחר שלמד לזקנים חוזר ומלמד הפרשה או ההלכה לישראל תנו רבנן כיצד סדר המשנה משה היה לומד מפי הגבורה נכנס אהרן שנה לו משה פרקו נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה נכנסו בניו שנה להם משה פרקם נסתלקו הם ישב אלעזר לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן נכנסו זקנים שנה להם משה פרקם נסתלקו זקנים ישבו לצדדין נכנסו כל העם שנה להם משה פרקם נמצא ביד כל העם א' ביד הזקנים ב' ביד בני אהרן שלשה ביד אהרן ארבעה וכו' כדאיתא (בעירובין נד)

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְאַחֲרֵי כֵן נִגְּשׁוּ – אַחַר שֶׁלִּמֵּד לַזְּקֵנִים, חוֹזֵר וּמְלַמֵּד הַפַּרְשָׁה אוֹ הַהֲלָכָה לְיִשְׂרָאֵל. תָּנוּ רַבָּנָן: כֵּיצַד סֵדֶר הַמִּשְׁנָה? מֹשֶׁה הָיָה לוֹמֵד מִפִּי הַגְּבוּרָה. נִכְנַס אַהֲרֹן, שָׁנָה לוֹ מֹשֶׁה פִּרְקוֹ. נִסְתַּלֵּק אַהֲרֹן וְיָשַׁב לוֹ לִשְׂמֹאל מֹשֶׁה. נִכְנְסוּ בָּנָיו, שָׁנָה לָהֶם מֹשֶׁה פִּרְקָם. נִסְתַּלְּקוּ הֵם, יָשַׁב אֶלְעָזָר לִימִין מֹשֶׁה וְאִיתָמָר לִשְׂמֹאל אַהֲרֹן וְכוּלֵּיהּ. נִכְנְסוּ זְקֵנִים, שָׁנָה לָהֶם מֹשֶׁה פִּרְקָם. נִסְתַּלְּקוּ זְקֵנִים, יָשְׁבוּ לַצְּדָדִין. נִכְנְסוּ כָּל הָעָם, שָׁנָה לָהֶם מֹשֶׁה פִּרְקָם. נִמְצָא בְּיַד כָּל הָעָם אֶחָד, בְּיַד הַזְּקֵנִים שְׁנַיִם, בְּיַד בְּנֵי אַהֲרֹן שְׁלֹשָׁה, בְּיַד אַהֲרֹן אַרְבָּעָה וְכוּלֵּיהּ, כִּדְאִיתָא בְּעֵרוּבִין (דף נ"ד ע"ב).

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

את כל אשר דבר ה' אתו: מלפני העגל, כי כל מה שכתוב מויקחו לי תרומה עד כי בשש משה, וכל האמור בפרשה זו:


אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

}}אבן עזרא|ארוך=ויצום -אלה התנאים הנזכרים.

|קצר=(לב) "ויצום את כל אשר דבר ה'" - הם התנאים מן הנני גורש מפניך (יא), כי יתכן שלא אמר להם הפרשה הכתובה באלה המשפטים, בעבור התעסקו בדבר העגל:}}

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצום את כל אשר דבר ה' אתו" מלאכת המשכן ומשרתיו ותרומת בקע לגלגלת:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצום". על מלאכת המשכן כמו שיבא אח"ז:

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר ה' אתו בהר סיני" (לב):

"ואחרי כן נגשו כל בני ישראל", אולי יעצרו כח גם הם כאהרן והנשיאים. אך לא יכלו אם לא על ידי היותו מלמדם מפיו תורה. על כן "ויצום את כל אשר דבר ה' אתו", שעל ידי כן יכלו לסבול. וזהו אומרו למעלה וידבר אליהם ופה נאמר "ויצום":

<< · מ"ג שמות · לד · לב · >>