מ"ג שמות כט כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְקִדַּשְׁתָּ אֵת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הוּנַף וַאֲשֶׁר הוּרָם מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים מֵאֲשֶׁר לְאַהֲרֹן וּמֵאֲשֶׁר לְבָנָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְקִדַּשְׁתָּ֞ אֵ֣ת ׀ חֲזֵ֣ה הַתְּנוּפָ֗ה וְאֵת֙ שׁ֣וֹק הַתְּרוּמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר הוּנַ֖ף וַאֲשֶׁ֣ר הוּרָ֑ם מֵאֵיל֙ הַמִּלֻּאִ֔ים מֵאֲשֶׁ֥ר לְאַהֲרֹ֖ן וּמֵאֲשֶׁ֥ר לְבָנָֽיו׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּתְקַדֵּישׁ יָת חֶדְיָא דַּאֲרָמוּתָא וְיָת שָׁקָא דְּאַפְרָשׁוּתָא דְּאִתָּרַם וּדְאִתַּפְרַשׁ מִדְּכַר קוּרְבָּנַיָּא מִדִּלְאַהֲרֹן וּמִדִּלְבְּנוֹהִי׃
ירושלמי (יונתן):
וּתְקַדֵּשׁ יַת חַדְיָא דְאַרָמוּתָא וְיַת שׁוֹקָא דְאַפְרָשׁוּתָא דְאִיתְרַם וּדְאִיתְפָּרֵשׁ מִדְכַר קוּרְבָּנַיָא מִידֵי לְאַהֲרן וּמִידֵי לִבְנוֹהִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה וגו'" - קדשם לדורות להיות נוהגת תרומתם והנפתם כחזה ושוק של שלמים אבל לא להקטרה אלא והיה לאהרן ולבניו לאכול

"הורם" - לשון מעלה ומוריד

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְקִדַּשְׁתָּ אֵת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה וְגוֹמֵר – קַדְּשֵׁם לְדוֹרוֹת, לִהְיוֹת נוֹהֶגֶת תְּרוּמָתָם וַהֲנָפָתָם כֶּחָזֶה וָשׁוֹק שֶׁל שְׁלָמִים; אֲבָל לֹא לְהַקְטָרָה, אֶלָּא וְהָיָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו לֶאֱכֹל.
הוּרָם – לְשׁוֹן מַעֲלֶה וּמוֹרִיד.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה: שניהם לשון הפרשה אפס החזה קורא תנופה כי לבדו הונף ונאכל, אבל השוק של כאן נקטר אבל של דורות שניהם נאכלין:


אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

מאשר לאהרן ומאשר וגו'. צריך לדעת למה הוצרך לומר, ואולי שיכוין לומר שלא יאכל מכל חזה ושוק הניתנים לאהרן ולבניו זולת אלו:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ומאשר. ב' במסורה דין ואידך ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה שבשביל אהרן זכו בניו לכל הכבוד הזה שנמשחו להיות כהנים:

<< · מ"ג שמות · כט · כז · >>