מ"ג שמות כג לג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי כִּי תַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵיהֶם כִּי יִהְיֶה לְךָ לְמוֹקֵשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹ֤א יֵשְׁבוּ֙ בְּאַרְצְךָ֔ פֶּן־יַחֲטִ֥יאוּ אֹתְךָ֖ לִ֑י כִּ֤י תַעֲבֹד֙ אֶת־אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ם כִּֽי־יִהְיֶ֥ה לְךָ֖ לְמוֹקֵֽשׁ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
לָא יִתְּבוּן בְּאַרְעָךְ דִּלְמָא יְחַיְּיבוּן יָתָךְ קֳדָמָי אֲרֵי תִפְלַח יָת טָעֲוָתְהוֹן אֲרֵי יְהוֹן לָךְ לְתַקְלָא׃
ירושלמי (יונתן):
לָא תַעֲבֵיד לְהוֹן שְׁכוּנַן בְּאַרְעָךְ דִּלְמָא יַטְעִינָךְ וִיחַיְיבוּן יָתָךְ קֳדָמַי אֲרוּם תִּפְלַח יַת טַעֲוַותְהוֹן אֲרוּם יְהוֹן לָךְ לְתוּקְלָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תעבד וגו'" - הרי אלו כי משמשין במקום אשר וכן בכמה מקומות וזהו לשון אי שהוא אחד מד' לשונות שהכי משמש וגם מצינו בהרבה מקומות אם משמש בלשון אשר כמו (ויקרא ב) ואם תקריב מנחת בכורים שהיא חובה

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תעבוד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש" - אלו "כי" משמשין בלשון אשר וכן בכמה מקומות וזה לשון "אי" שהוא אחד מד' לשונות שה"כי" משמש שמצינו בכמה מקומות וזהו אם משמע בלשון אשר וכו' לשון רש"י ואינו כן אבל שיעור הכתוב לא ישבו בארצך כי יהיה לך למוקש פן יחטיאו אותך לי כי תעבוד את אלהיהם וכן אמר (להלן בפסוק לג) פן תכרות ברית ליושב הארץ פן יהיה למוקש בקרבך והטעם כי ישיבתם בארצך יהיה לך למוקש ולמכשול פן יחטיאו אותך לי בדרכיהם הרעים ובעלילותם הנשחתות כי תעבוד את אלהיהם כי יפתוך וישיאוך בכך

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ישבו בארצך" באותו החלק מהארץ שתכבוש ותשב בו אתה לא ישבו הם, הפך מה שעשו, כמו שהעיד באמרו וישב הכנעני בקרבו בגזר וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ: " כי יהיה לך למוקש" שבתם בארצך, שיגרום שתעבוד את אלהיהם: