מ"ג שמות כב כאמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל אלמנה ויתום לא תענון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
כָּל אַרְמְלָא וְיִיתַם לָא תְעַנּוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
כָּל אַרְמְלָא וְיָתוֹם לָא תְסַגְפוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל אלמנה ויתום לא תענון" - הוא הדין לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן – הוּא הַדִּין לְכָל אָדָם, אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהוֹוֶה, לְפִי שֶׁהֵם תְּשׁוּשֵׁי כֹּחַ וְדָבָר מָצוּי לְעַנּוֹתָם.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

לא תענון: כמו למען ענותו בסבלותם ודיבר הכתוב בהווה:


רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וטעם כל אלמנה" - אפילו עשירה בעלת נכסים כי דמעתה מצויה ונפשה שפלה ואמר אם ענה תענה אותו כל יחיד מהם על כן כתיב אחריו והיו נשיכם אלמנות בעונש האלמנה וצעקתה ובניכם יתומים בצעקת היתום והעונש הזה לא מנו אותו רבותינו בכלל חייבי מיתה בידי שמים בברייתא דואלו הן שבמיתה השנויה בסנהדרין (פג) והטעם שאין זה מיתה כמיתת בני אדם בידי שמים שנאמר בהם ומתו בו כי יחללוהו (ויקרא כב ט) ולא תמותו (במדבר יח לב) אבל ענש בכאן שיהרג אותם בחרב אויב או במלחמה ירד ונספה בלא הודע והיו נשיהם אלמנות לעולם ובניהם יתומים לעולם

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תענון" אם ענה תענה אותו. אם כשתענה את היתום תהיה כונתך לענותו בלבד, אבל אם תענהו ליסרו ולהיטיב לו אין זה אלא גמילות חסדים:

מדרש מכילתא (כל הפרק)(כל הפסוק)


קעט. כל אלמנה ויתום לא תענון אין לי אלא אלמנה ויתום. שאר נל אדם מנין- תלמוד לומר לא תענון דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אלמנה ויתום שדרבן לענות, בהן דבר הכתוב

<< · מ"ג שמות · כב · כא · >>