מ"ג שמות כא כאמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַךְ אִם יוֹם אוֹ יוֹמַיִם יַעֲמֹד לֹא יֻקַּם כִּי כַסְפּוֹ הוּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֥ךְ אִם־י֛וֹם א֥וֹ יוֹמַ֖יִם יַעֲמֹ֑ד לֹ֣א יֻקַּ֔ם כִּ֥י כַסְפּ֖וֹ הֽוּא׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
בְּרַם אִם יוֹמָא אוֹ תְּרֵין יוֹמִין יִתְקַיַּים לָא יִתְּדָן אֲרֵי כַסְפֵּיהּ הוּא׃
ירושלמי (יונתן):
בְּרַם אִין יוֹמָא חַד מֵעִידַן לְעִידַן אוֹ תְּרֵין יוֹמִין קְטִיעִין יִתְקַיֵּים לָא יִתְדַן מְטוֹל דִּכְסַף זְבִינֵיהּ הוּא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם" - אם על יום א' הוא פטור על יומים לא כ"ש אלא יום שהוא כיומים ואיזה זה מעת לעת (מכילתא)

"לא יוקם כי כספו הוא" - הא אחר שהכהו אע"פ ששהה מעל"ע קודם שמת חייב

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

ראו רמב"ן על שמות כא כ

מדרש מכילתא (כל הפרק)(כל הפסוק)


פג. אך אם יום(או יומים ) שומע אני כמשמעו. תלמוד לומר (אם יום.) כיצד יתקיימו שני מקראות הללו. יום שהוא כיומים יומיים שהן כיום. הא כיצד מעת לעת. רבי יוסי הגלילי אומר, אך אם יום, שומע אני כמשמעו. תלמוד לומר אך חלק.

פד. לא יוקם וגו' והוא שהיה רבי ישמעאל אומר בכנעני הכתוב מדבר. רבי שמעון בן יוחאי אומר, למה נאמר. עד שלא יאמר, יש לי בדין. הואיל ושורו במיתה על עבדו ועל אמתו ושור אחר (א') במיתה על עבדו ועל אמתו, הוא במיתה על עבדו ועל אמתו ואחר במיתה על עבדו ועל אמתו. אם למדת שלא חלק בין שורו לשור אחר במיתה על עבדו ועל אמתו, לא נחלוק בינו ,לבין אחר למיתה על עבדו על אמתו. תלמוד לומר לא יוקם כי כספו הוא. מגיד הכתוב שאף על פי שלא חלק בין שורו לשור אחר במיתה על עבדו ועל אמתו, נחלוק בינו לבין אחר במיתה על עבדו ועל אמתו (הא מה תלמוד לומר) לא יוקם כי כספו הוא.

<< · מ"ג שמות · כא · כא · >>