פתיחת התפריט הראשי

רשב"ם על שמות כא


פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

(שמות כא לד): "והמת יהיה לו" - לפי הפשט, כיוון שמשלם כל דמיו, בדין הוא שהמת יהיה למזיק.

אבל חכמים פירשו: לניזק, כי פחת הנבילה דניזק הוא.

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

(שמות כא לה): "וחצו את כספו" - חכמים פירשו כל הפסוק כי עולה הכל לתשלומי חצי נזק, ופירשו שוויו של חי ושל מת לפי עניין חצי נזק.

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

(שמות כא לז): "חמישה בקר" - אמרו חכמים: שור, שביטלו ממלאכתו, חמישה.