מ"ג שמואל ב כא יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתְּהִי עוֹד הַמִּלְחָמָה בְּגוֹב עִם פְּלִשְׁתִּים וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן יַעְרֵי אֹרְגִים בֵּית הַלַּחְמִי אֵת גָּלְיָת הַגִּתִּי וְעֵץ חֲנִיתוֹ כִּמְנוֹר אֹרְגִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתְּהִי־ע֧וֹד הַמִּלְחָמָ֛ה בְּג֖וֹב עִם־פְּלִשְׁתִּ֑ים וַיַּ֡ךְ אֶלְחָנָן֩ בֶּן־יַעְרֵ֨י אֹרְגִ֜ים בֵּ֣ית הַלַּחְמִ֗י אֵ֚ת גׇּלְיָ֣ת הַגִּתִּ֔י וְעֵ֣ץ חֲנִית֔וֹ כִּמְנ֖וֹר אֹרְגִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלחנן" - דוד

"בן יערי אורגים" - שהיו משפחתו אורגים פרוכת למקדש הקרוי יער

"כמנור אורגים" - (תרגום) כאכסן דגרדאין הקרוי אינשובל"א בלע"ז תבא אריגה ותעמוד כנגד אריגה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ועץ חניתו" - הוא בית יד של החנית

מצודת ציון

"יערי אורגים" - כן שם אביו ובדברי הימים (שם פסוק ה) נאמר בן יעיר והוא הוא

"בית הלחמי" - רוצה לומר הכה את בית הלחמי והוא לחמי האמור בדברי הימים (שם)

"את גלית" - עם גלית ורוצה לומר אף שהיה מלחמה עם גלית לא יוכל לעזור לו ובדברי הימים (שם) נאמר שהיה אחי גלית

"כמנור אורגים" - תרגם יונתן כאכסן דגרדאין וכמו כן תרגם (שופטים טז יד)על יתד הארג והוא העץ העגול שלפני האורג יכרוך עליו חוטי השתי ובמשנה יקראו כובד (שבת קיג א)