מ"ג שמואל ב כא יד

מקראות גדולות שמואל ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי כן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקְבְּרוּ אֶת עַצְמוֹת שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן בְּנוֹ בְּאֶרֶץ בִּנְיָמִן בְּצֵלָע בְּקֶבֶר קִישׁ אָבִיו וַיַּעֲשׂוּ כֹּל אֲשֶׁר צִוָּה הַמֶּלֶךְ וַיֵּעָתֵר אֱלֹהִים לָאָרֶץ אַחֲרֵי כֵן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקְבְּר֣וּ אֶת־עַצְמוֹת־שָׁא֣וּל וִיהוֹנָֽתָן־בְּ֠נ֠וֹ בְּאֶ֨רֶץ בִּנְיָמִ֜ן בְּצֵלָ֗ע בְּקֶ֙בֶר֙ קִ֣ישׁ אָבִ֔יו וַֽיַּעֲשׂ֔וּ כֹּ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖ה הַמֶּ֑לֶךְ וַיֵּעָתֵ֧ר אֱלֹהִ֛ים לָאָ֖רֶץ אַחֲרֵי־כֵֽן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל אשר צוה המלך" - להספיד עליהם בכל ערי ישראל

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אחרי כן" - אחר שעשה משפט הגבעונים ואחר אשר הספידו לשאול כראוי נתרצה להם המקום וירד הגשם די ספוקם

"כל אשר צוה" - להספידו כראוי לפי כבודו ודוד עצמו הספידו מאז כמו שכתוב (לעיל א יז) ויקונן דוד וגו' על שאול

"ויקברו את עצמות שאול" - עצמות המוקעים קבר עם עצמות שאול וגו'

מצודת ציון

"בצלע" - שם מקום

"ויעתר" - ענין רצוי כמו (בראשית כה כא)ויעתר לו ה'