מ"ג שמואל ב יב ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶת הַכִּבְשָׂה יְשַׁלֵּם אַרְבַּעְתָּיִם עֵקֶב אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וְעַל אֲשֶׁר לֹא חָמָל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶת־הַכִּבְשָׂ֖ה יְשַׁלֵּ֣ם אַרְבַּעְתָּ֑יִם עֵ֗קֶב אֲשֶׁ֤ר עָשָׂה֙ אֶת־הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה וְעַ֖ל אֲשֶׁ֥ר לֹא־חָמָֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישלם ארבעתים" - כך אירע לו שלקה בארבעה בנים הילד ואמנון תמר ואבשלום

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארבעתים" - כמו שכתוב (שמות כא לז) וארבע צאן תחת השה

"עקב וגו'" - לזה ישלם כדין התורה

"ועל אשר לא חמל" - רצה לומר ולזה הוא בן מות על אשר לא חמל על רוב עניו ולכן חייב מיתה בחק משפט המלך

מצודת ציון

"עקב" - בעבור כמו (דברים ז יב)עקב תשמעון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת". וחוץ מזה חייב בתשלומי ארבעה כפי משפט התורה הקבוע על הגניבה והטביחה. ופי' דבריו שישלם ארבעתים, "עקב" "אשר עשה את הדבר הזה", בעד המעשה. והוא בן מות "על אשר לא חמל":