מ"ג שמואל ב א כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בנות ישראל אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל אֶל שָׁאוּל בְּכֶינָה הַמַּלְבִּשְׁכֶם שָׁנִי עִם עֲדָנִים הַמַּעֲלֶה עֲדִי זָהָב עַל לְבוּשְׁכֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנוֹת֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אֶל־שָׁא֖וּל בְּכֶ֑ינָה הַמַּלְבִּֽשְׁכֶ֤ם שָׁנִי֙ עִם־עֲדָנִ֔ים הַֽמַּעֲלֶה֙ עֲדִ֣י זָהָ֔ב עַ֖ל לְבוּשְׁכֶֽן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המלבישכם שני עם עדנים" - (תרגום) דהוה מלביש לכון לבושי צבעונין ומוביל לכון תפנוקין (לשון תרגום יונתן)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"על לבושכן" - כי כן הדרך להעלות עדי הזהב ממעל על הלבוש להיות נראה

"המלבישכם שני" - כי התגבר במלחמה וחלק שלל האויב לאנשיו להלביש איש אשתו ובנותיו וכאלו הוא המלביש

"עם עדנים" - רצה לומר שאר מלבושי פאר המעדן גוף הלובשן

מצודת ציון

"אל שאול בכינה" - מלשון בכי

"שני" - תולעת שני והוא צמר צבוע אדום

"עדנים" - כל דבר המפנק בין מאכלים טובים בין מלבושי פאר וכדומה יקראו עדן וכן (משלי כט יז)ויתן מעדנים לנפשך

"עדי" - ענין קשוט כמו (ירמיהו ד ל)תעדי עדי זהב