מ"ג שמואל א כ יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולא אם עודני חי ולא תעשה עמדי חסד יהוה ולא אמות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלֹא אִם עוֹדֶנִּי חָי וְלֹא תַעֲשֶׂה עִמָּדִי חֶסֶד יְהוָה וְלֹא אָמוּת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלֹ֖א אִם־עוֹדֶ֣נִּי חָ֑י וְלֹא־תַעֲשֶׂ֧ה עִמָּדִ֛י חֶ֥סֶד יְהֹוָ֖ה וְלֹ֥א אָמֽוּת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְלָא עַד דַאֲנָא קַיָם וְלָא תַעְבֵּיד עִמִי טִיבוּ מִן קֳדָם יְיָ וְלָא אֵמוּת:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא אם עודני חי" - לשון בקשה הוא כמו (מלכים-ב ה יז) ולא יתן נא לעבדיך ואינו זז ממשמעו ולא תעשה לי טובה בעודני חי שתעשה עמי חסד ה' בטרם אמות ומהו החסד שלא תכרית את חסדך מעם ביתי בזאת תכרות לי ברית בחיי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (יד - טז) באו פה חמשה שלילות באין מבין התכת המאמר. ומה רצה במ"ש ובקש ה' מיד אויבי דוד?:

"ולא". (כרת עמו ברית על עת אשר יגיע דוד למלכות, בין על שלא ימית אותו כדרך המלכים להכרית זרע המלכים הקודמים כדי להחזיק במלוכה בלא ערעור, בין על שלא יכרית את זרעו). ושיעור הכתוב, "ויהי אלהים עמך ולא" יהיה עמך "אם עודני חי" (בעת שתמלוך) "ולא תעשה עמדי חסד ה' שלא אמות", ר"ל אם בעת שתמלוך (שעז"א ויהי

אלהים עמך כאשר היה עם אבי) אהיה עוד בחיים ואתה לא תעשה עמי חסד שלא אמות, רק תמיתני, אז לא יהיה אלהים עמך. וכן אני מתנה:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא אם עודני חי" - רצה לומר לא אשאל ממך דבר אם אהיה עדיין חי כשתמלוך ולתוספת ביאור אמר ולא תעשה וגו' רצה לומר ולא אשאל אשר תעשה עמדי חסד בעבור ברית ה' אשר בינינו בעוד שלא אמות והרי הוא כאומר מובטחני שתקיים הברית מבלי שאלה ובקשה