מ"ג שמואל א כו טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא טוב הדבר הזה אשר עשית חי יהוה כי בני מות אתם אשר לא שמרתם על אדניכם על משיח יהוה ועתה ראה אי חנית המלך ואת צפחת המים אשר מראשתו [מראשתיו]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא טוֹב הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָ חַי יְהוָה כִּי בְנֵי מָוֶת אַתֶּם אֲשֶׁר לֹא שְׁמַרְתֶּם עַל אֲדֹנֵיכֶם עַל מְשִׁיחַ יְהוָה וְעַתָּה רְאֵה אֵי חֲנִית הַמֶּלֶךְ וְאֶת צַפַּחַת הַמַּיִם אֲשֶׁר מראשתו [מְרַאֲשֹׁתָיו].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹא־ט֞וֹב הַדָּבָ֣ר הַזֶּה֮ אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֒יתָ֒ חַי־יְהֹוָ֗ה כִּ֤י בְנֵי־מָ֙וֶת֙ אַתֶּ֔ם אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־שְׁמַרְתֶּ֛ם עַל־אֲדֹנֵיכֶ֖ם עַל־מְשִׁ֣יחַ יְהֹוָ֑ה וְעַתָּ֣ה ׀ רְאֵ֗ה אֵֽי־חֲנִ֥ית הַמֶּ֛לֶךְ וְאֶת־צַפַּ֥חַת הַמַּ֖יִם אֲשֶׁ֥ר מְרַאֲשֹׁתָֽו׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא טוב הדבר הזה אשר עשית". ר"ל אל תאמר כי חטאת בשב ואל תעשה, כי זה יחשב כמעשה, אחר שלא עשית המוטל עליך, ההיזק הנמשך ממנו נחשב כאילו עשית אותו בפועל. ואם על הצד הב' שעליו אמר ומי כמוך בישראל להעניש השומרים שפשעו בשמירתן, אמר "חי ה' כי בני מות אתם אשר לא שמרתם" וכו', כי "ועתה ראה אי חנית המלך", ומבואר שלא היה שם שומר, ושהיה המלך בסכנה גדולה:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר מראשתיו" - אשר היו מראשותיו

"ראה אי חנית" - רצה לומר ואם תאמר שמרתם איה החנית מי לקחו

"כי בני מות אתם" - בעבור כבוד אבנר חזר לדבר אל כולם ולפסוק עליהם המיתה

מצודת ציון

"בני מות" - אנשי מות רצה לומר חייבי מיתה

"אי חנית" - איה החנית

"ואת צפחת" - ועם צפחת