מ"ג שמואל א כא ו

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויען דוד את הכהן ויאמר לו כי אם אשה עצרה לנו כתמול שלשם בצאתי ויהיו כלי הנערים קדש והוא דרך חל ואף כי היום יקדש בכלי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַן דָּוִד אֶת הַכֹּהֵן וַיֹּאמֶר לוֹ כִּי אִם אִשָּׁה עֲצֻרָה לָנוּ כִּתְמוֹל שִׁלְשֹׁם בְּצֵאתִי וַיִּהְיוּ כְלֵי הַנְּעָרִים קֹדֶשׁ וְהוּא דֶּרֶךְ חֹל וְאַף כִּי הַיּוֹם יִקְדַּשׁ בַּכֶּלִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֩עַן֩ דָּוִ֨ד אֶת־הַכֹּהֵ֜ן וַיֹּ֣אמֶר ל֗וֹ כִּ֣י אִם־אִשָּׁ֤ה עֲצֻֽרָה־לָ֙נוּ֙ כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֔ם בְּצֵאתִ֕י וַיִּהְי֥וּ כְלֵֽי־הַנְּעָרִ֖ים קֹ֑דֶשׁ וְהוּא֙ דֶּ֣רֶךְ חֹ֔ל וְאַ֕ף כִּ֥י הַיּ֖וֹם יִקְדַּ֥שׁ בַּכֶּֽלִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עצורה לנו" - עצורה ממנו

"ויהיו כלי הנערים קדש" - טהורים

"והוא דרך חול" - והלחם משנסתלק מעל השולחן והקטירו הבזיכין קרוב הוא להיות חולין שיצא מידי מעילה משיהיה לו שעת היתר לכהנים

"ואף כי היום יקדש בכלי" - ואפילו אם היום היתה תחלת קדושתו על השלחן הייתי זקוק ליטלו משם ולהאכילנו שאחזו בולמוס ומסוכן הוא כך מפורש במנחות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואף כי היום וגו'" - רצה לומר ואפילו אם היום היתה תחילת קדושתו על השלחן ועדיין יש בו מעילה עם כל זאת מותר לי לאכלם כי אחזו בולמוס והוא חולי הרעבון והכל מותר משום פקוח נפש כן פירשו רבותינו ז"ל במנחות (צה ב)

"והוא דרך חל" - והלחם ההוא משנסתלק מעל השלחן וקרבו הבזיכין קרוב הוא להיות חולין כי יצא מידי מעילה משיש בו היתר לכהנים

"כי אם אשה עצורה לנו" - רצה לומר לא כמו שתחשוב אתה שאין אנו נשמרים מאשה לא כן היא כי אם אשה מנועה מאתנו מן כעת תמול השלישי בזמן צאתי מביתי ואף בגדי הנערים המה טהורים וראוים לקודש כי טהרו אותם

מצודת ציון

"עצורה" - מנועה כמו (דברים יא יז)ועצר את השמים

"לנו" - רצה לומר מעמנו

"כתמול שלשם" - רוצה לומר כתמול השלישי שלפני היום

"דרך חול" - רצה לומר ענין חולין