מ"ג שמואל א כא ג

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר דוד לאחימלך הכהן המלך צוני דבר ויאמר אלי איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנכי שלחך ואשר צויתך ואת הנערים יודעתי אל מקום פלני אלמוני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר דָּוִד לַאֲחִימֶלֶךְ הַכֹּהֵן הַמֶּלֶךְ צִוַּנִי דָבָר וַיֹּאמֶר אֵלַי אִישׁ אַל יֵדַע מְאוּמָה אֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁלֵחֲךָ וַאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ וְאֶת הַנְּעָרִים יוֹדַעְתִּי אֶל מְקוֹם פְּלֹנִי אַלְמוֹנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜ד לַאֲחִימֶ֣לֶךְ הַכֹּהֵ֗ן הַמֶּ֘לֶךְ֮ צִוַּ֣נִי דָבָר֒ וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י אִ֣ישׁ אַל־יֵ֧דַע מְא֛וּמָה אֶת־הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־אָנֹכִ֥י שֹׁלֵחֲךָ֖ וַאֲשֶׁ֣ר צִוִּיתִ֑ךָ וְאֶת־הַנְּעָרִ֣ים יוֹדַ֔עְתִּי אֶל־מְק֥וֹם פְּלֹנִ֖י אַלְמוֹנִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הנערים יודעתי" - לשון טורח הנערים אשר יצאו עמי הטרחתים לרוץ לפני אל מקום פלוני אלמוני

"יודעתי" - כמו (שופטים ח טז) ויודע בהם את אנשי סכות

"פלוני אלמוני" - אלמון מאין שם שאיני חפץ להזכיר כי דבר סתר הוא

"פלוני" - כמו (דברים יז ח) כי יפלא יתכסה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואת הנערים" - המשרתים שלי הודעתי אותם ללכת אל מקום פלוני אלמוני רצה לומר הנסתר והמכוסה ואין לגלותה ושמה ימתינו עד בואי

"אשר וגו'" - רצה לומר לא מה שהמלך שלחני ולא מדבר השליחות אשר צוני ולזה באתי הנה יחידי

מצודת ציון

"יודעתי" - כמו הודעתי

"פלוני" - מלשון פלא ומכוסה

"אלמוני" - מלשון אלם ורצה לומר אין לגלות המקום ולאומרה כאלם לא יפתח פיו וכן (מלכים-ב ו ח) אל מקום פלוני אלמוני תחנותי