מ"ג שמואל א יז מ

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקח מקלו בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל וישם אתם בכלי הרעים אשר לו ובילקוט וקלעו בידו ויגש אל הפלשתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַּח מַקְלוֹ בְּיָדוֹ וַיִּבְחַר לוֹ חֲמִשָּׁה חַלֻּקֵי אֲבָנִים מִן הַנַּחַל וַיָּשֶׂם אֹתָם בִּכְלִי הָרֹעִים אֲשֶׁר לוֹ וּבַיַּלְקוּט וְקַלְּעוֹ בְיָדוֹ וַיִּגַּשׁ אֶל הַפְּלִשְׁתִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַּ֨ח מַקְל֜וֹ בְּיָד֗וֹ וַיִּבְחַר־ל֣וֹ חֲמִשָּׁ֣ה חַלֻּקֵֽי־אֲבָנִ֣ים ׀ מִן־הַנַּ֡חַל וַיָּ֣שֶׂם אֹ֠תָ֠ם בִּכְלִ֨י הָרֹעִ֧ים אֲשֶׁר־ל֛וֹ וּבַיַּלְק֖וּט וְקַלְע֣וֹ בְיָד֑וֹ וַיִּגַּ֖שׁ אֶל־הַפְּלִשְׁתִּֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּנְסִיב חוּטְרֵיהּ בִּידֵיהּ וּבְחַר לֵיהּ חַמְשָׁא שְׁעִיעֵי אַבְנַיָא מִן נַחֲלָא וְשַׁוִי יַתְהוֹן בְּמָאן רַעֲיָא דִי לֵיהּ וּבְתַרְמִילֵיהּ וְקַלְעֵיהּ בִּידֵיהּ וּקְרִיב לְוַת פְלִשְׁתָּאָה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חלוקי אבנים" - אבנים דקות וחלקות

"ובילקוט" - ובתרמיליה (תרגום)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ובילקוט" - הכלי שם בהילקוט למען לא ירגיש בהאבנים

"ויבחר לו" - הטובים והנאותים לקלעותם

"ויקח מקלו" - להטעות את הפלשתי לחשוב שיגש אליו להכותו עם המקל ולא יהיה נשמר מן הקלע

מצודת ציון

"חלוקי אבנים" - אבנים חלקים הניח לקלעותם ולזרקם

"ובילקוט" - הוא כעין שק עשוי מעור ישים בו הרועה חפציו ומה שלוקט בדרך מהלכו ולזה יקרא ילקוט

"וקלעו" - הוא הדבר אשר יזרוק בו האבן