מ"ג שמואל א יז כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישכם דוד בבקר ויטש את הצאן על שמר וישא וילך כאשר צוהו ישי ויבא המעגלה והחיל היצא אל המערכה והרעו במלחמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּשְׁכֵּם דָּוִד בַּבֹּקֶר וַיִּטֹּשׁ אֶת הַצֹּאן עַל שֹׁמֵר וַיִּשָּׂא וַיֵּלֶךְ כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ יִשָׁי וַיָּבֹא הַמַּעְגָּלָה וְהַחַיִל הַיֹּצֵא אֶל הַמַּעֲרָכָה וְהֵרֵעוּ בַּמִּלְחָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּשְׁכֵּ֨ם דָּוִ֜ד בַּבֹּ֗קֶר וַיִּטֹּ֤שׁ אֶת־הַצֹּאן֙ עַל־שֹׁמֵ֔ר וַיִּשָּׂ֣א וַיֵּ֔לֶךְ כַּאֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖הוּ יִשָׁ֑י וַיָּבֹא֙ הַמַּעְגָּ֔לָה וְהַחַ֗יִל הַיֹּצֵא֙ אֶל־הַמַּ֣עֲרָכָ֔ה וְהֵרֵ֖עוּ בַּמִּלְחָמָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאַקְדֵם דָוִד בְּצַפְרָא וּשְׁבַק יַת עָנָא עַל נָטְרָא וּנְסִיב וַאֲזַל כְּמָה דְפַּקְדֵיהּ יִשַׁי וְאָתָא לְכַרְכּוּמָא וּמַשִׁרְיַת עָבְדֵי קְרָבָא נְפָקוּ לְסִידְרָא וְיַבִּיבוּ בִּקְרָבָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המעגלה" - סביבות המחנה עושים מעגל והיוצא חוץ לפנים או לאחור מתחייב לפנים שמא ירוצו עליו בני מערכות האויבים לאחור מבקש הוא לנוס

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישכם דוד". עשה כמצות אביו. ונגד שאליאב חרה אפו בדוד ויאמר (לקמן פסוק כח) למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר, ספר פה, נגד על מי נטשת מעט הצאן, "כי נטש הצאן על יד שומר". ונגד למה זה ירדת, אמר "וישא וילך כאשר צוהו ישי". וסבב ה' כי ברגע "בא דוד המעגלה", שהוא במקום חניית המחנה, ברגע זו "החיל היצא אל המערכה והרעו" לקראת נשק, ולא היו אחיו במעגל המחנה רק במקום המערכה, והוכרח דוד לרוץ אל המערכה ועל ידי כן ראה את הפלשתי והתפעל

מדבריו:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והחיל היוצא" - ואז החיל היה יוצא אל המערכה הוא מקום המלחמה ובעת יצאם הריעו

"וישא" - את איפת הקליא וגו'

"המעגלה" - היא המחנה שדרכה לחנות בעגול כי טוב הוא להיות נשמר מהאויב מסביב

"ויטוש" - עזב הצאן על שומר אחד לשמרם עד בואו

מצודת ציון

"ויטוש" - ועזב