מ"ג שמואל א יד יד

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותהי המכה הראשנה אשר הכה יונתן ונשא כליו כעשרים איש כבחצי מענה צמד שדה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתְּהִי הַמַּכָּה הָרִאשֹׁנָה אֲשֶׁר הִכָּה יוֹנָתָן וְנֹשֵׂא כֵלָיו כְּעֶשְׂרִים אִישׁ כְּבַחֲצִי מַעֲנָה צֶמֶד שָׂדֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתְּהִ֞י הַמַּכָּ֣ה הָרִאשֹׁנָ֗ה אֲשֶׁ֨ר הִכָּ֧ה יוֹנָתָ֛ן וְנֹשֵׂ֥א כֵלָ֖יו כְּעֶשְׂרִ֣ים אִ֑ישׁ כְּבַחֲצִ֥י מַעֲנָ֖ה צֶ֥מֶד שָׂדֶֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כבחצי מענה צמד שדה" - בתוך שיעור מדת קרקע מלא חצי מענה של מחרישת צמד בקר החורשת בשדה

"מענה" - הוא תלם המחרישה שקורין ריי"א בלע"ז וגבורה גדולה היא זו שהיו קרובים זה לזה ונכונים לעזור זה את זה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כבחצי מענה וגו'" - רצה לומר עם שהעשרים האלו היו קרובים זה לזה כי עמדו בשיעור מרחק חצי מענה אשר יחרוש האדם בצמד בקר בהשדה עם כל זאת לא עזרו אלו לאלו

"המכה הראשונה" - כי לאחר זה כאשר רדפו ישראל אחריהם הוסיפו עוד להכות בהם

מצודת ציון

"מענה" - הוא הקו הישר שיחרוש החורש כשיעור הראוי וחוזר וחורש אצלו כמדתו עד כלותו כל השדה כמו (תהלים קכט ג) האריכו למעניתם

"צמד" - זוג