מ"ג שמואל א יא ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל עין ימין ושמתיה חרפה על כל ישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם נָחָשׁ הָעַמּוֹנִי בְּזֹאת אֶכְרֹת לָכֶם בִּנְקוֹר לָכֶם כָּל עֵין יָמִין וְשַׂמְתִּיהָ חֶרְפָּה עַל כָּל יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵיהֶ֗ם נָחָשׁ֙ הָעַמּוֹנִ֔י בְּזֹאת֙ אֶכְרֹ֣ת לָכֶ֔ם בִּנְק֥וֹר לָכֶ֖ם כׇּל־עֵ֣ין יָמִ֑ין וְשַׂמְתִּ֥יהָ חֶרְפָּ֖ה עַל־כׇּל־יִשְׂרָאֵֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל עין ימין" - כמשמעו ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני רמז קיא) הביאו לי ספר תורתכם שנתנה מימין ואשרפה על שכתוב בו (דברים כג ד) לא יבא עמוני ומואבי וגו'

"חרפה" - גדוף

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ושמתיה חרפה" - הדבר הזה יהיה חרפה לכל ישראל על שלא יוכלו להושיע אתכם מבזיון גדול כזה

"בזאת" - בזה התנאי והאופן שאנקר מכל איש עין ימינו

מצודת ציון

"בנקור" - ענין נקיבה כמו (במדבר טז יד)העיני האנשים ההם תנקר