מ"ג שמואל א טו יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישכם שמואל לקראת שאול בבקר ויגד לשמואל לאמר בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ויסב ויעבר וירד הגלגל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּשְׁכֵּם שְׁמוּאֵל לִקְרַאת שָׁאוּל בַּבֹּקֶר וַיֻּגַּד לִשְׁמוּאֵל לֵאמֹר בָּא שָׁאוּל הַכַּרְמֶלָה וְהִנֵּה מַצִּיב לוֹ יָד וַיִּסֹּב וַיַּעֲבֹר וַיֵּרֶד הַגִּלְגָּל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּשְׁכֵּ֧ם שְׁמוּאֵ֛ל לִקְרַ֥את שָׁא֖וּל בַּבֹּ֑קֶר וַיֻּגַּ֨ד לִשְׁמוּאֵ֜ל לֵאמֹ֗ר בָּֽא־שָׁא֤וּל הַכַּרְמֶ֙לָה֙ וְהִנֵּ֨ה מַצִּ֥יב לוֹ֙ יָ֔ד וַיִּסֹּב֙ וַֽיַּעֲבֹ֔ר וַיֵּ֖רֶד הַגִּלְגָּֽל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ואקדים שמואל לקדמות שאול בצפרא ואתחוא לשמואל למימר אתא שאול לכרמלא והא מתקן ליה תמן אתר לפלגא ביה ביזתא ואסתחר ועבד ונחת לגלגלא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מציב לו יד" - בונה לו מזבח הוא המזבח שנאמר באליהו (מלכים -א יח ל) וירפא את מזבח ה' ההרוס ויונתן תרגם והא מתקן ליה תמן אתר לפלגא ביה ביזתא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מציב לו יד" - עושה שם לעצמו מקום לחלק הבזה ומשם יסוב וירד הגלגל רצה לומר כל זה הוגד לשמואל

"לקראת שאול" - ללכת לקראת שאול

"בבקר" - מוסב על וישכם

מצודת ציון

"מציב" - ענינו עשיה והעמדה

"יד" - מקום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנה מציב לו יד". הציב ציון לאות על נצחון זה ועליו צורת יד, ציון ידו החזקה אשר הראה במלחמה זו: "ויסב". ושמן הכרמל סבב דרכו אל הגלגל לזבוח שם לה':