מ"ג שמואל א ח ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולא הלכו בניו בדרכו [בדרכיו] ויטו אחרי הבצע ויקחו שחד ויטו משפט

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלֹא הָלְכוּ בָנָיו בדרכו [בִּדְרָכָיו] וַיִּטּוּ אַחֲרֵי הַבָּצַע וַיִּקְחוּ שֹׁחַד וַיַּטּוּ מִשְׁפָּט.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלֹֽא־הָלְכ֤וּ בָנָיו֙ בִּדְרָכָ֔ו וַיִּטּ֖וּ אַחֲרֵ֣י הַבָּ֑צַע וַיִּ֨קְחוּ־שֹׁ֔חַד וַיַּטּ֖וּ מִשְׁפָּֽט׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויטו" - הם עצמם

"ויטו" - דבר אחר דהיינו המשפט ורבותינו אמרו (שבת נו א) לא חטאו בני שמואל אלא לא הלכו בדרכי אביהן שהיה מחזר בכל מקומות ישראל ושופטן בעריהן והם לא עשו כן כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויטו" - הטו עצמן לחשוק בממון ובעבור זה לקחו שוחד והטו המשפט

מצודת ציון

"הבצע" - חמדת הממון כמו (שמות יח כא)שונאי בצע

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא הלכו" כו' "בדרכיו". לסבב בערי ישראל. ואח"כ "נטו אחרי הבצע", להרבות שכר חזניהם וסופריהם ולהטיל מלאי על בעלי בתים ולשאול חלקם בפיהם כדברי חז"ל (שבת נו א). ואח"כ "לקחו שחד". ואח"כ "הטו משפט", כי עבירה גוררת עבירה. וחז"ל (שם) אמרו שלא חטאו בקבלת שוחד, רק ע"י שנטו אחר הבצע מעלה עליהם כאילו לקחו שוחד:

<< · מ"ג שמואל א · ח · ג · >>