כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובני עלי בני בליעל לא ידעו את יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְנֵי עֵלִי בְּנֵי בְלִיָּעַל לֹא יָדְעוּ אֶת יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבְנֵ֥י עֵלִ֖י בְּנֵ֣י בְלִיָּ֑עַל לֹ֥א יָדְע֖וּ אֶת־יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּבְנֵי עֵלִי גַבְרִין רַשִׁעַיָא לָא הֲווֹ יָדְעִין לְמִדְחַל קֳדָם יְיָ:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ידעו את ה'" - ולחוסר הידיעה הרשיעו לעשות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יב) "ובני". מעתה מתחיל לספר כי "בני עלי" הגם שהיו בניו לא למדו דרכיו ולא השכילו לדעת את ה', רק היו "בני בליעל", פורקי עול שמים מעליהם, כמו שיבאר:

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובני עלי בני בליעל לא ידעו את ה'." זולת הכתוב למעלה בפסוק הקודם, יתכן עוד מקושר אל פסוק זה. יאמר, כי הרבה זכות עושה והרבה תפלה עושה. והוא הפך דברי בני האדם האומרים כי חינוך ולימוד הנער בתורה ומצות ודרך ה' תלוי באב, כי הגדל עם אביו יגדל בשם טוב, כי אביו מלמדו להועיל, מה שאין כן אשר אין לו אב או שהוא רחוק ממנו. ולא זו הדרך, כי עינינו הרואות כמה שאביהם ואמם עזבום והמה חכמים שלמים, וכן רבים גדלו את פני אביהם ולא למדו מטוב מעשיהם וילפתו אורחות דרכם. אך אין זה כי אם שבזכותא תליא מילתא, ואשר ישחר אל אל ואל שדי יתחנן, יתן לו זרע אנשים צדיקים לעבוד את ה' יהי עמו ויעל במעלות השלמות והכשרון. וזה מאמר הכתוב "וילך אלקנה שהוא אבי הנער הרמתה על ביתו" (שמואל א ב יא), ובלי אב הנער היה משרת את ה' בתורה ובכשרון את פני עלי הכהן, אשר לא אביו הוא, אך בני עלי הידוע שהוא צדיק, היו בני בליעל, עד גדר שלא ידעו את ה', עם היות שהיו אתו עמו כי לא פירשו מאביהם: