מ"ג שמואל א א כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלשה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית יהוה שלו והנער נער

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתַּעֲלֵהוּ עִמָּהּ כַּאֲשֶׁר גְּמָלַתּוּ בְּפָרִים שְׁלֹשָׁה וְאֵיפָה אַחַת קֶמַח וְנֵבֶל יַיִן וַתְּבִאֵהוּ בֵית יְהוָה שִׁלוֹ וְהַנַּעַר נָעַר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתַּֽעֲלֵ֨הוּ עִמָּ֜הּ כַּאֲשֶׁ֣ר גְּמָלַ֗תּוּ בְּפָרִ֤ים שְׁלֹשָׁה֙ וְאֵיפָ֨ה אַחַ֥ת קֶ֙מַח֙ וְנֵ֣בֶל יַ֔יִן וַתְּבִאֵ֥הוּ בֵית־יְהֹוָ֖ה שִׁל֑וֹ וְהַנַּ֖עַר נָֽעַר׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאַסִקְתֵּיהּ עִמָהּ כַּד חֲסַלְתֵּיהּ בְּתוֹרִין תְּלָתָא וּמְכִילְתָא חֲדָא דְקִימְחָא וּגְרַב דַחֲמַר וְאַיְתִיתֵיהּ לְבֵית מַקְדְשָׁא דַייָ לְשִׁלוֹ וְרַבְיָא הֲוָה יָנִיק:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיפה אחת קמח" - שמעתי בשם רבינו יצחק הלוי איפה אחת קמח שלש סאין להוציא ממנה שלשה עשרונים סלת הראוי לפר האחד כדתנן (מנחות עו ב) לחם הפנים כ"ד עשרונים מכ"ד סאין עשרון סולת לסאה חטין

"ונבל יין" - לנסך

"והנער נער" - (תרגום) ורביא הוה יניק

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (כד - כח) מ"ש והנער נער אין לו טעם, ומהו וישחטו את הפר ויביאו את הנער וכו'? ומה רצתה באריכות דבריה אל עלי בדברי מותר?:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בפרים שלשה" - עם שלשה פרים לזבוח לה' והקמח למנחות והיין לנסכים

"ותביאהו" - את הנער

"והנער נער" - רצה לומר הנער היה עודנו נער קטן ורך ועם כל זה לא נמנעה מלהביאו כאשר גמלתו

מצודת ציון

"ואיפה" - שם מדה בת שלש סאין

"ונבל" - נאד והוא כלי היין