מ"ג שיר השירים ג ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֻּלָּם אֲחֻזֵי חֶרֶב מְלֻמְּדֵי מִלְחָמָה אִישׁ חַרְבּוֹ עַל יְרֵכוֹ מִפַּחַד בַּלֵּילוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֻּלָּם֙ אֲחֻ֣זֵי חֶ֔רֶב מְלֻמְּדֵ֖י מִלְחָמָ֑ה אִ֤ישׁ חַרְבּוֹ֙ עַל־יְרֵכ֔וֹ מִפַּ֖חַד בַּלֵּילֽוֹת׃

תרגום (כל הפרק)

וכהניא וליואי וכל שבטיא דישראל כולהון אחדין בפתגמי אוריתא דמתילין לחרבא ושקלן וטרין בהון כגברין מאולפי קרבא וכל חד וחד מנהון חתימת מילה על בסריהון היכמא אתחתימת בבסריה דאברהם ומתגברין בה כגבר דחרבא חגורא על ירכיה ובגין כן לא דחלין מן מזיקיא וטלני דאזלין בליליא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלמדי מלחמה" - מלחמתה של תורה וכן הכהנים הסובבים אותה החונים סביבות המשכן מלמדי סדר עבודתם

"איש חרבו" - כלי זיינו הן מסורת וסימנים שמעמידים על ידם את הגירסא והמסרה שלא תשכח

"מפחד בלילות" - פן ישכחוה ויבואו עליהם צרות וכן הוא אומר (תהלים ב) נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(ח) מלמדי - רגילים כמו כעגל לא למד:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


מליצה:

(ח) "כולם אחוזי חרב". ר"ל שמנצחים את הנפש הן מצד טבעם שמצד הטבע א"א שתפרד הנפש מהם והיא כלואה בתוכם כגבור האוחז חרב ומנצח בטבע מצד גבורתו הן מצד הרגלם ע"י מלחמה שלוחמים תמיד נגד רוחניותה ע"י תכסיסי מלחמה שמשקעים אותה בחומריות כמלומד מלחמה שמנצח ע"י תכסיסי מלחמה וא"כ נשאר השאלה מי זאת עולה מן המדבר ואיך יצאה הנפש וקמה ממטתה. משיב איש חרבו על ירכו מפחד בלילות שע"י הפחד והחרדה שנפלה על אברי הגויה [שבעת תחול רוח אלהי על הנביאים יפול עליהם פחד גדול ואבריהם מתפרקים ועשתונותיהם מתטרפות ובנין גופם נמוג וילך והלום כמ"ש פחד קראני ורעדה ונבהלתי ואפול על פני וכמ"ש הרמב"ם בה' יסודי התורה] על ידי כן שב חרבם אל ירכם ונבטל טבעם וכח חומריותם ולא יכלו לעצור בעד בת שמים הזאת מלהפרד מאתם [ואמר איש חרבו על ירכו שלא נשאר אז כח החומר רק בירך שהוא קצה הגוף ומקום ההולדה שזה ענין ויגע בכף ירכו ששם לא נפרד יעקב מן החומריות בהאבקו עם המלאך כמ"ש בזהר וישלח דף ק"ע וכמ"ש בסי' התורה שם]:

מדרש רבה (כל הפסוק)


ח.    [ עריכה ]
( אין טקסט בדפוס בסימן זה )