מ"ג שופטים כא כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה כי יבאו אבותם או אחיהם לרוב [לריב] אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה כִּי יָבֹאוּ אֲבוֹתָם אוֹ אֲחֵיהֶם לרוב [לָרִיב] אֵלֵינוּ וְאָמַרְנוּ אֲלֵיהֶם חָנּוּנוּ אוֹתָם כִּי לֹא לָקַחְנוּ אִישׁ אִשְׁתּוֹ בַּמִּלְחָמָה כִּי לֹא אַתֶּם נְתַתֶּם לָהֶם כָּעֵת תֶּאְשָׁמוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֡ה כִּֽי־יָבֹ֣אוּ אֲבוֹתָם֩ א֨וֹ אֲחֵיהֶ֜ם לרוב לָרִ֣יב ׀ אֵלֵ֗ינוּ וְאָמַ֤רְנוּ אֲלֵיהֶם֙ חׇנּ֣וּנוּ אוֹתָ֔ם כִּ֣י לֹ֥א לָקַ֛חְנוּ אִ֥ישׁ אִשְׁתּ֖וֹ בַּמִּלְחָמָ֑ה כִּ֣י לֹ֥א אַתֶּ֛ם נְתַתֶּ֥ם לָהֶ֖ם כָּעֵ֥ת תֶּאְשָֽׁמוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וִיהֵי אֲרֵי יֵיתוּן אֲבָהַתְהוֹן אוֹ אֲחֵיהוֹן לְמִידַן קֳדָמָנָא וְנֵימַר לְהוֹן חֲנִינוּנוּן לְהוֹן אֲרֵי לָא סַפִּיקְנָא לְמִתַּן גְבַר אִתְּתֵיהּ בִּקְרָבָא אֲרֵי לָא אַתּוּן יַהֲבִין לְהוֹן כְּעִידַן פּוֹן תְּחוֹבוּן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לריב אלינו" - ללכת אלינו במלחמה "ואמרנו אליהם חנונו אותם" - רחמנו עליהם כי אינם יודעים מה לעשות כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה של יבש גלעד אלא לארבע מאות איש מהם ואם על השבועה אתם מקפידים לא עון לכם בדבר כי לא אתם נתתם להם את בנותיכם שתהא לכם אשמה בדבר ושלום לכם אל תיראו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא אתם וגו'" - רצה לומר ואם בעבור איסור השבועה הלא אין כאן חשש איסור שבועה כי לא אתם נתתם להם מרצונכם כדרך עת נשואין שיהיה עליכם אשם כי הלא בחזקה לקחו

"ואמרנו" - ונאמר להם חננו וחמלו למעננו את בני בנימן מלקחת מהם את הנשים

"כי לא לקחנו וגו' במלחמה" - רצה לומר כי במלחמות יבש גלעד לא לקחנו מהם כל כך נערות עד שיהא בהן די ליתן לכל איש מבני בנימן את אשתו ומהיכן אם כן ימצאו נשים

"אבותם" - של הנערות הנחטפות

"לריב אלינו" - לעשות עמנו מריבה לעזור להם להוציא הנשים מתחת ידכם במשפט 

מצודת ציון

"חנונו" - ענין רחמנות וחמלה וכן (שם ד ב) חנני ושמע תפלתי רצה לומר חננו וחמלו למענינו את בני בנימן ודוגמתו (שמואל ב יח ה)לאט לי לנער ורצונו לומר לאט למעני לנער

"תאשמו" - מלשון אשם וחטא

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"והיה כי יבואו" כו' "אלינו". ואם יבואו "אלינו" "לריב" שאנחנו נקח הנשים בתוקף, אז נאמר שני טענות, מה שאתם יראים מן השבועה, כי תאמרו שהגם שחטפו הרי אנו

עושים להם חנינה במה שאנו שותקים להם, נאמר להם "חנונו אותם", בתמיה, וכי זה חנינה "מה שלא לקחנו מאיש אשתו במלחמה", פי' הלא הם חטפו וקדשו אותם מדעת האשה והיא אשתו וכי אנו צריכים ללחום אתם ולקחת מהם את נשותיהם, זה אין אנו חייבים ולא רשאים, וא"כ אין אנו עושים להם חנינה במה שאין אנו לוקחין מאתם את נשותיהם. ב] "כי לא אתם נתתם להם", אשר "כעת תאשמו", הלא לקחו מעצמם ולא עברתם על השבועה: