<< · מ"ג שופטים · יז · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּשֶׁב אֶת אֶלֶף וּמֵאָה הַכֶּסֶף לְאִמּוֹ וַתֹּאמֶר אִמּוֹ הַקְדֵּשׁ הִקְדַּשְׁתִּי אֶת הַכֶּסֶף לַיהוָה מִיָּדִי לִבְנִי לַעֲשׂוֹת פֶּסֶל וּמַסֵּכָה וְעַתָּה אֲשִׁיבֶנּוּ לָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֛שֶׁב אֶת־אֶלֶף־וּמֵאָ֥ה הַכֶּ֖סֶף לְאִמּ֑וֹ וַתֹּ֣אמֶר אִמּ֡וֹ הַקְדֵּ֣שׁ הִקְדַּ֣שְׁתִּי אֶת־הַכֶּ֩סֶף֩ לַיהֹוָ֨ה מִיָּדִ֜י לִבְנִ֗י לַֽעֲשׂוֹת֙ פֶּ֣סֶל וּמַסֵּכָ֔ה וְעַתָּ֖ה אֲשִׁיבֶ֥נּוּ לָֽךְ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַאֲתֵיב יַת אֲלַף וּמְאָה סַלְעִין דִכְסַף לְאִמֵיהּ וַאֲמַרַת אִמֵיהּ אַקְדָשָׁא אַקְדֵשִׁית יַת כַּסְפָּא קֳדָם יְיָ מִן יְדִי לִבְרִי לְמֶעְבַּד צְלַם וּמַתְּכָא וּכְעַן אֲתֵבִינֵיהּ לָךְ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישב את אלף ומאה הכסף לאמו" - אמר להחזירו לה ובמקום שהוא שם הרי הוא ברשותך "הקדש הקדשתי את הכסף מידי לבני" - קבלתי עלי למסרו מידי לידך לשם דמות ומסכה תנהו לי עתה ומידי אני אשיבנו אליך יש אומרים שהאשה הזאת היא דלילה לפי שכתוב (לעיל טז ה) אלף ומאה כסף וטעות הוא בידם שהרבה שנים קדם מיכה לשמשון אך הפרשיות נסמכו על הכסף הרע ששוה כאן וכאן וכסף של פורענות היו שניהם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פסל ומסכה" - פסל דמות עבודה זרה הנעשה במלאכת יד ומסכה עבודה זרה על ידי יציקת המתכת 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ונמצא הכסף משיבה אני אותו לך ונתנה הכסף לבנה

"מידי לבני" - לתנם מידי ליד בני לעשות מהם דמות ומסכה (ולא היתה עבודה זרה ממש אבל עשויה היא למחשבות אחרים להוריד עליה כחות עליונות להיות אמצעי ולפי הטעות אמרה לה')

"הקדש הקדשתי" - בהיותו עוד גנוב הקדשתיו באם ימצא הגנב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (ג - ד) למה אמר ב"פ וישב את אלף ומאה הכסף לאמו, וישב את הכסף לאמו? והלא היא הקדישה כל הכסף ולבסוף לא נתנה לצורף רק מאתים כסף? היא אמרה מידי

לבני לעשות פסל ואח"כ נתנה היא לצורף, לא מיכה?:

"וישב". ותיכף השיב את הגניבה, וזה מורה שהיה ירא ה': "ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף לה'". והתניתי שני תנאים בהקדש הזה, א] "מידי לבני", ר"ל שאמסרהו לבני שיהיה הוא הגזבר עליו. ב] "לעשות פסל ומסכה. ועתה אשיבנו לך", כיון שאתה הגזבר לעשות הפסל:

<< · מ"ג שופטים · יז · ג · >>