מ"ג שופטים ב ג


<< · מ"ג שופטים · ב · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְגַם אָמַרְתִּי לֹא אֲגָרֵשׁ אוֹתָם מִפְּנֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְצִדִּים וֵאלֹהֵיהֶם יִהְיוּ לָכֶם לְמוֹקֵשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְגַ֣ם אָמַ֔רְתִּי לֹא־אֲגָרֵ֥שׁ אוֹתָ֖ם מִפְּנֵיכֶ֑ם וְהָי֤וּ לָכֶם֙ לְצִדִּ֔ים וֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם יִהְי֥וּ לָכֶ֖ם לְמוֹקֵֽשׁ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאַף אַמְרֵית לָא אֲתָרֵיךְ יַתְהוֹן מִן קֳדָמֵיכוֹן וִיהוֹן לְכוֹן לִמְעִיקִין וְטַעֲוַתְהוֹן יְהוֹן לְכוֹן לְתַקָלָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם אמרתי" - עתה אמרתי באפי

"לצדים" - למצדדים בצדכם בגדודים וגייסות לשלול ולבוז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"למוקש" - כי תהיו תועים אחריהם ובזה תכשלו להיות נמסרי ביד האויב

"וגם אמרתי" - רצה לומר כמו שעשיתם אתם אעשה כן גם אני ואמרתי עתה שלא תספיק בידכם לגרשם אף אם תרצו לגרשם מעתה

מצודת ציון

"וצדים" - לשון צדיה ורצונו לומר לצודד נפשות

<< · מ"ג שופטים · ב · ג · >>