מ"ג שופטים א י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון ושם חברון לפנים קרית ארבע ויכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּלֶךְ יְהוּדָה אֶל הַכְּנַעֲנִי הַיּוֹשֵׁב בְּחֶבְרוֹן וְשֵׁם חֶבְרוֹן לְפָנִים קִרְיַת אַרְבַּע וַיַּכּוּ אֶת שֵׁשַׁי וְאֶת אֲחִימַן וְאֶת תַּלְמָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֣לֶךְ יְהוּדָ֗ה אֶל־הַֽכְּנַעֲנִי֙ הַיּוֹשֵׁ֣ב בְּחֶבְר֔וֹן וְשֵׁם־חֶבְר֥וֹן לְפָנִ֖ים קִרְיַ֣ת אַרְבַּ֑ע וַיַּכּ֛וּ אֶת־שֵׁשַׁ֥י וְאֶת־אֲחִימַ֖ן וְאֶת־תַּלְמָֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲזַלוּ דְבֵית יְהוּדָה לְוַת כְּנַעֲנָאֵי דְיַתְבִין בְּחֶבְרוֹן וְשׁוּם חֶבְרוֹן מִלְקַדְמִין קִרְיַת אַרְבַּע וּמְחוֹ יַת שֵׁשַׁי וְיַת אֲחִימָן וְיַת תַּלְמָי:

רד"ק (כל הפרק)(כל הפסוק)

וכן וילך יהודה אל הכנעני – פירוש, וכבר הלך, כי בימי יהושע לכדו חברון ודביר. ודבר עתניאל פירשתי בספר יהושע.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון וגו' – כי כבר התבאר בספר יהושע, כי כלב הוא שנלחם בהם. ואמנם הביא עמו שם שבט יהודה, כי הוא היה נשיא השבט, ולזה יחס זאת המלחמה לשבט יהודה. וידמה שכבר היתה זאת המלחמה אחרי מות יהושע, ואף על פי שנזכרה בספר יהושע; ואולם נזכרה שם, לבאר שכבר נתקיים יעוד השם יתברך לכלב, כי חברון ניתנה לו לנחלה על פי השם יתברך, והוא נלחם בה וכבשה בסוף העניין, אף על פי שלא כבשה בימי יהושע.

רבי ישעיה די טראני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וַיֵּלֶךְ יְהוּדָה אֶל הַכְּנַעֲנִי" - נראה לי, שבימי יהושע היה זה. כדכתיב בספר יהושע: "ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון ומן דביר" (יהושע יא, כא).

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

וילך יהודה:   

זה נזכר כבר כיבוש יהושע (סי' טו) ושם מבואר שכלב הוריש את הענקים והיה בחיי יהושע, ופה חשב ביחד כל מה שכבש יהודה, ורצה לומר וכבר הלך יהודה אל הכנעני היושב בחברון בעוד יהושע חי, והגם ששם יחס הדבר אל כלב, הוא היה ראש השבט ושבטו הלך עמו, ומצד זה יתייחס לשניהם, כי חברון עצמה ניתן ללוים רק שדה העיר וחצריה נתנו לכלב ולכן שניהם התעצמו בהורשתו.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וילך יהודה" – הם כלב ואנשיו, שהם מבני יהודה. ואף שהמלחמה ההיא היתה בימי יהושע, חזר לספר יחד כל המלחמות שעשו בני יהודה, החדשות והישנות, ועם כל הנמשך.

מצודת ציון

"לפנים" – בימים הקדמונים.

<< · מ"ג שופטים · א · י · >>