מ"ג קהלת ב יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִי יוֹדֵעַ הֶחָכָם יִהְיֶה אוֹ סָכָל וְיִשְׁלַט בְּכָל עֲמָלִי שֶׁעָמַלְתִּי וְשֶׁחָכַמְתִּי תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ גַּם זֶה הָבֶל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִ֣י יוֹדֵ֗עַ הֶֽחָכָ֤ם יִהְיֶה֙ א֣וֹ סָכָ֔ל וְיִשְׁלַט֙ בְּכׇל־עֲמָלִ֔י שֶֽׁעָמַ֥לְתִּי וְשֶׁחָכַ֖מְתִּי תַּ֣חַת הַשָּׁ֑מֶשׁ גַּם־זֶ֖ה הָֽבֶל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם זה הבל" - גם זה אחד מן ההבלים שנבראו בעולם שהחכם יגע והכסיל יורשו

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(יט) ומי - לעולם ה"א התימה בשוא ופתח חוץ אם יהיה אחריו שוא נע ופתח כמו הבמחנים ומלת הייטב בעיני יי', ואחר ה"א הידיעה דגש. ואם אחרי הה"א אחת מאותיות אחה"ע ופתח של ה"א התימ' ופעמים בעין ה"א הידיעה, והרוב קמוץ. ובא החכם בפתח קטן בעבור כובד הלשון בעבור שיש אחריו שני קמצין. ואין הפרש בין החכם עיניו בראשו ובין החכם יהיה. ובלשון רבים יפתח של ה"א התימה, ושל ה"א הידיעה קמץ:

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומי יודע, החכם יהיה" באופן שאקווה להיות זוכה במה שאניח עמלי וקנייני לחכם, שישתדל בהם להשלים את נפשו השכלית עד שתקנה נצחיות לרצון בוראה, באופן שאזכה גם אני, בהיותי עוזר לזה?

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומי יודע" - כאומר: אם חכם יהיה, אין להצטער על זה, אבל מי יודע מה יהיה, אם חכם או סכל, ואיך שיהיה ישלוט בכל הקניינים שאספתי בעמלי ובתחבולות חכמתי עודי בזה העולם.

"גם זה הבל" - אסיפת הקניינים להניח לרשת להבא אחריו הוא הבל.

<< · מ"ג קהלת · ב · יט · >>