מצודות על קהלת ב


פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ושנאתי" - אני שונא וממאס את כל עמל שאני עמל לאסוף קניינים למען אניחם לרשת לאדם שיהיה אחריי.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ומי יודע" - כאומר: אם חכם יהיה, אין להצטער על זה, אבל מי יודע מה יהיה, אם חכם או סכל, ואיך שיהיה ישלוט בכל הקניינים שאספתי בעמלי ובתחבולות חכמתי עודי בזה העולם.

"גם זה הבל" - אסיפת הקניינים להניח לרשת להבא אחריו הוא הבל.