מצודות על קהלת ב


פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ושנאתי" - אני שונא וממאס את כל עמל שאני עמל לאסוף קניינים למען אניחם לרשת לאדם שיהיה אחריי.

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ומי יודע" - כאומר: אם חכם יהיה, אין להצטער על זה, אבל מי יודע מה יהיה, אם חכם או סכל, ואיך שיהיה ישלוט בכל הקניינים שאספתי בעמלי ובתחבולות חכמתי עודי בזה העולם.

"גם זה הבל" - אסיפת הקניינים להניח לרשת להבא אחריו הוא הבל.