מ"ג עמוס ד ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְגַם אָנֹכִי מָנַעְתִּי מִכֶּם אֶת הַגֶּשֶׁם בְּעוֹד שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים לַקָּצִיר וְהִמְטַרְתִּי עַל עִיר אֶחָת וְעַל עִיר אַחַת לֹא אַמְטִיר חֶלְקָה אַחַת תִּמָּטֵר וְחֶלְקָה אֲשֶׁר לֹא תַמְטִיר עָלֶיהָ תִּיבָשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְגַ֣ם אָנֹכִי֩ מָנַ֨עְתִּי מִכֶּ֜ם אֶת־הַגֶּ֗שֶׁם בְּע֨וֹד שְׁלֹשָׁ֤ה חֳדָשִׁים֙ לַקָּצִ֔יר וְהִמְטַרְתִּי֙ עַל־עִ֣יר אֶחָ֔ת וְעַל־עִ֥יר אַחַ֖ת לֹ֣א אַמְטִ֑יר חֶלְקָ֤ה אַחַת֙ תִּמָּטֵ֔ר וְחֶלְקָ֛ה אֲשֶֽׁר־לֹֽא־תַמְטִ֥יר עָלֶ֖יהָ תִּיבָֽשׁ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאַף אֲנָא מְנָעִית מִנְכוֹן יַת מִטְרָא בְּסוֹף תְּלָתָא יַרְחִין לִזְמַן חַצְדָא וְאָחֵית מִטְרָא עַל קַרְתָּא חֲדָא וְעַל קַרְתָּא חֲדָא לָא אָחֵית מִטְרָא אַחֲסָנְתָּא חֲדָא יֵחוֹת עֲלָהּ מִטְרָא וְאַחֲסַנְתָּא דְלָא יֵחוֹת עֲלָהּ מִטְרָא תִּיבָשׁ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעוד שלשה חדשים לקציר" - עד הקציר כלומר ג' חדשים לפני הקציר

"חלקה" - בקעת שדה קמפנייא בלע"ז

"תמטר" - תהא מקום מטר (תעני' כ) אמר מר שתיהן לקללה זו תרקב וזו תיבש

"וחלקה אשר לא תמטיר עליה" - לא תראה נמטרת את עצמה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וגם אנכי", ואז הוספתי ליסרה אתכם ברעב קשה מהקודם כי "מנעתי את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר" שאז הארץ צריכה לגשמים, ועי"כ זרעו ולא צמחה התבואה והפסידו גם את הזרע שזרעו, ולא תאמר שהיה זה ענין טבעי כי היה להם לראות שהוא השגחיי, כי "אמטיר על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר", שהעיר שאין עונותיה מרובים כ"כ ירד שם המטר, ויותר מזה כי גם בעיר אחת "חלקה אחת תמטר" אם בעל השדה פשעיו מעטים או ששב בתשובה, "וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש", כי הגם שאם ירד המטר על חלקה אחת ויתאספו שם מי גשמים בבורות יוכלו לקחת משם מים להשקות החלקה הסמוכה שלא ירד, עליה המטר, לא יהיה כן כי ירד המטר בצמצום רק בעבור חלקה זאת ולא ישאר מים להשקות החלקה הסמוכה עד שהחלקה השניה תיבש:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חלקה" - ואפילו בעיר שירדה המטר לא ירדה בכל המקומות אבל חלקה אחת לבד היתה נמטרת והחלקה שאצלה אשר לא תמטיר העב עליה היתה יבשה ורטיבות החלקה שאצלה לא הועיל לה להצילה מן היבשות לדעת שבא בהשגחה

"והמטרתי" - ולמען לא יאמרו שבמקרה קרה לשנה שאיננה גשומה לכן המטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת הסמוכה לה לא המטרתי למען דעת שבא בהשגחה

"וגם אנכי מנעתי מכם וגו'" - ועוד גם זאת עשיתי אני שמנעתי מכם את הגשם כשהיה עוד שלשה חדשים לזמן הקציר ואז הצורך רב אל הגשמים

מצודת ציון

"חלקה" - כן יקרא השדה כמו ואכלה את החלק (לקמן ז)

<< · מ"ג עמוס · ד · ז · >>