<< · מ"ג עמוס · ד · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נִשְׁבַּע אֲדֹנָי יְהוִה בְּקָדְשׁוֹ כִּי הִנֵּה יָמִים בָּאִים עֲלֵיכֶם וְנִשָּׂא אֶתְכֶם בְּצִנּוֹת וְאַחֲרִיתְכֶן בְּסִירוֹת דּוּגָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נִשְׁבַּ֨ע אֲדֹנָ֤י יֱהֹוִה֙ בְּקׇדְשׁ֔וֹ כִּ֛י הִנֵּ֥ה יָמִ֖ים בָּאִ֣ים עֲלֵיכֶ֑ם וְנִשָּׂ֤א אֶתְכֶם֙ בְּצִנּ֔וֹת וְאַחֲרִֽיתְכֶ֖ן בְּסִיר֥וֹת דּוּגָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

קַיָם יְיָ אֱלֹהִים בְּמֵימְרֵיהּ בְּקוּדְשֵׁיה אֲרֵי הָא יוֹמַיָא אֶתָן עֲלֵיכוֹן וְיִטְלוּן יַתְכוֹן עַמְמַיָא עַל תְּרֵיסְהוּן וּבְנַתְכוֹן בְּדוּגִית צָיְדִין:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשא אתכם בצנות" - ויטלון יתכון עממיא על תריסהון "ואחריתכן בסירות דוגה" - ובנתיכון בדוגית ציידין היא ספינה קטנה של ציידי דגים ולפי שקטנה היא קורא לה סיר וקורא לה בלשון משנה דוגית בבבא בתרא ואחריתכן פי' דונש בן לברט מצינו זרעו של אדם נקראים אחריתו כמו (דנייאל יא) ובעמדו תשבר מלכותו ותחץ לד' רוחות השמים ולא לאחריתו כלומר ולא יניח מלכותו לבנו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחריתכן" - בניכן ובנותיכם יביאו בספינות העשויות בתמונת קדרה שמביאים בהן הדגים ואינן עשויות להוליך בהן אנשים והאויב לא יחוש עליהם ויביאם בהם

"ונשא אתכם" - האויב ישא ויביא אתכם באניות קטנות עשויות בתמונת צנה והדרך להוליך בהן השפחות לא נשים מכובדות

"בקדשו" - בקדושתו 

מצודת ציון

"ונשא" - מל' משא וסבל

"בצנות" - צנה הוא המגן כמו צנה וסוחרה (תהלים צא) ור"ל אניות בדמות צנות

"ואחריתכן" - כן יקראו הבנים והבנות הנשארים אחרי מות האדם וכן ולא לאחריתו (דנייאל יא)

"בסירות" - מל' סיר והוא כעין קדרה כמו סיר הבשר (שמות טז)

"דוגה" - מל' דגים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשבע ה'", גזר עליהן גז"ד בשבועה, "כי הנה ימים באים ונשא אתכם בצנות" שיבואו אויבים וישאו אתכם במרכבות בכבוד, "ואחריתכן" ר"ל ובאחרית תהיו בזויים כ"כ שלא יוליכו אתכן בספינה שמוליכים בני אדם, רק "בסירות דוגה" בספינות עשויות כסיר שמוליכים בם את הדגים. ומרביצים אותם אחד ע"ג חברו:

ביאור המילות

"צנות", מין מרכבה שנושאים בו השרים, כמו ובאו עליך הצן רכב וגלגל (יחזקאל כ"ג כ"ד), ופרשתי שם שמשתתף עם והביאו בניך בחצן, ועקר שרשו צן.

"סירות דוגה", ספינות עשוים כסיר שמוליכים בם דגים הנצודים:
 

<< · מ"ג עמוס · ד · ב · >>