<< · מ"ג עזרא · ו · ו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כען תתני פחת עבר נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה רחיקין הוו מן תמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּעַן תַּתְּנַי פַּחַת עֲבַר נַהֲרָה שְׁתַר בּוֹזְנַי וּכְנָוָתְהוֹן אֲפַרְסְכָיֵא דִּי בַּעֲבַר נַהֲרָה רַחִיקִין הֲווֹ מִן תַּמָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּעַ֡ן תַּ֠תְּנַ֠י פַּחַ֨ת עֲבַֽר־נַהֲרָ֜ה שְׁתַ֤ר בּוֹזְנַי֙ וּכְנָוָ֣תְה֔וֹן אֲפַ֨רְסְכָיֵ֔א דִּ֖י בַּעֲבַ֣ר נַהֲרָ֑ה רַחִיקִ֥ין הֲו֖וֹ מִן־תַּמָּֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כען תתני וגו'" - זו היא תשובה אשר השיב דריוש אל תתני ושתר בוזני

"די בעבר נהרא" - לצד ארץ ישראל שהוא עבר הנהר לאותן שבבבל

"רחיקין הוו מן תמה" - רחוקים תהיו משם מבנין ב"ה שלא תרפו ידי עושי המלאכה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כען" - עתה תתני וגו' וחבריהם אשר בעבר הנהר היו רחוקים מן שמה ר"ל הרחיקו מלבטל המלאכה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ו – ז) "כען, עתה", אתם "תתני" וכו' "רחיקין הוו מן תמה" תהיו רחוקין מן הבנין הזה שלא תשבתו ידי עושי המלאכה אחר שי"ל רשות עליו מן כורש, "כדת פרס ומדי אשר לא יעבר", לכן "שבקו לעבידת בית אלהא דך". ואתם לא תתערבו בדבר, כי פחת היהודים ולשבי יהודאי עליהם הדבר מוטל שיבנו אותו על מקומו, כ"ז דבר מצד הפקודה הראשונה של כורש, שהוא לא צוה שיעזרו אותם בבנין רק שלא יבטלום מעבודתם והם יבנו, וכפי פקודה זאת עליכם מוטל שתעמדו מרחוק לא לעזר ולא להשבית המלאכה, אבל.

 

<< · מ"ג עזרא · ו · ו · >>