<< · מ"ג עזרא · ה · ח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ידיע להוא למלכא די אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא והוא מתבנא אבן גלל ואע מתשם בכתליא ועבידתא דך אספרנא מתעבדא ומצלח בידהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי אֲזַלְנָא לִיהוּד מְדִינְתָּא לְבֵית אֱלָהָא רַבָּא וְהוּא מִתְבְּנֵא אֶבֶן גְּלָל וְאָע מִתְּשָׂם בְּכֻתְלַיָּא וַעֲבִידְתָּא דָךְ אָסְפַּרְנָא מִתְעַבְדָא וּמַצְלַח בְּיֶדְהֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְדִ֣יעַ ׀ לֶהֱוֵ֣א לְמַלְכָּ֗א דִּֽי־אֲזַ֜לְנָא לִיה֤וּד מְדִֽינְתָּא֙ לְבֵית֙ אֱלָהָ֣א רַבָּ֔א וְה֤וּא מִתְבְּנֵא֙ אֶ֣בֶן גְּלָ֔ל וְאָ֖ע מִתְּשָׂ֣ם בְּכֻתְלַיָּ֑א וַעֲבִ֥ידְתָּא דָ֛ךְ אׇסְפַּ֥רְנָא מִתְעַבְדָ֖א וּמַצְלַ֥ח בְּיֶדְהֹֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידיע להוא למלכא" - דבר ידוע יהיה למלך

"די אזלנא" - אשר הלכנו אל ארץ יהודה המדינה לבית אלוה הגדול

"והוא מתבנא" - והוא הבית בנוי

"גלל" - מרמר"א בלע"ז

"ואע מתשם בכתליא" - ועצים נתונים ומשומים בכתלים כדי להחזיק הבניין למען יעמוד ימים רבים

"ועבידתא דך" - ומלאכה זאת

"אספרנא מתעבדא" - מהרה היתה נעשית אספרנא אפנטומינ"ש בלע"ז

"ומצלח בידהום" - והוצלח מעשה זה בידיהם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אספרנא" - הוא ענין מהירות רב ואין לו דומה כי אם בזה הספר 

מצודת דוד

"ידיע" - ידוע יהיה למלך אשר הלכנו למדינת יהודה לבית אלוה הגדול והוא נבנה מאבן שיש וגם קורות עצים מושמים בהכתלים להיות מחוזק ביותר

"ועבידתא" - והמלאכה הזאת נעשית במהירות ומצלחת בידיהם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

השאלות

(ח – יז)    וכי לא ידעו שהיתה פקודה לבטל הבנין ומה כל האריכו' והספור שכתבו?:

(ח) "ידיע להוא למלך אשר הלכנו למדינת יהודה לבית אלוה הגדול והוא נבנה אבן שיש. ועץ מושם בהכתלים", הנה בזה דרשו טובתם שהודיעו שאינם בונים מבצר משגב, כי משימים עץ בהכתלים שבקל ישרף באש ואינו למשגב [שמטעם זה צוה כורש שיבנו כל שורה הרביעית של עץ, לקמן ו' ד']." ומלאכה זאת נעשית מהרה ומצלחת בידיהם", וגם בזה המליצו לאמר שהעמים אשר סביבותם אין משביתים המלאכה כי אין בה שום חשש מרד או דבר רע או מזיק למלך או להעמים:  

<< · מ"ג עזרא · ה · ח · >>