<< · מ"ג עזרא · ד · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אדין רחום בעל טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא ארכוי [ארכויא] בבליא שושנכיא דהוא [דהיא] עלמיא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱדַיִן רְחוּם בְּעֵל טְעֵם וְשִׁמְשַׁי סָפְרָא וּשְׁאָר כְּנָוָתְהוֹן דִּינָיֵא וַאֲפַרְסַתְכָיֵא טַרְפְּלָיֵא אֲפָרְסָיֵא ארכוי [אַרְכְּוָיֵא] בָבְלָיֵא שׁוּשַׁנְכָיֵא דהוא [דֶּהָיֵא] עֵלְמָיֵא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱדַ֜יִן רְח֣וּם בְּעֵל־טְעֵ֗ם וְשִׁמְשַׁי֙ סָֽפְרָ֔א וּשְׁאָ֖ר כְּנָוָתְה֑וֹן דִּ֠ינָיֵ֠א וַאֲפַרְסַתְכָיֵ֞א טַרְפְּלָיֵ֣א אֲפָֽרְסָיֵ֗א ארכוי אַרְכֳּוָיֵ֤א בָבְלָיֵא֙ שֽׁוּשַׁנְכָיֵ֔א דהוא דֶּהָיֵ֖א עֵלְמָיֵֽא׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדין" - אז

"רחום" - שם אדם

"בעל טעם" - מזכיר ובעל דברים

"ושאר כנותהון" - ושאר סיעותיהם

"דיניא וארפסתכיא וגו'" - הללו כולם שמות של עכו"ם שהושיב סנחריב בערי שומרון

"אפרסיא" - הם פרסיים שהושיב סנחריב בערי שומרון

"ארכוי" - הם בני ארך שנאמר וארך ואכד וכלנה (בראשית י')

"בבליא" - הם בני בבל

"שושנכיא" - בני שושן הבירה

"עלמיא" - בני עילם מכל העכו"ם הללו הושיב סנחריב בא"י וכולן היו משיבין ומסכימים בשליחות המכתב זה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדין" - אז באותו המעמד והעצה היה רחום וגו' ושאר חבריהם

"דיניא וגו'" - הם שמות עובדי כוכבים ידועות אצלם אשר ישבו בערי שומרון והיו גם המה במעמד העצה היעוצה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ט - י) "אדין רחום בעל טעם ושמשי ספרא", שהם המעתיקים ומסכימים אל דבר הבקשה, ושאר חבריהם המבקשים זאת הם "דינאי ואפרסתכיא" כולם שמות אומות שהושיב סנחריב בערי שומרון כמו שפרש"י "שושנכיא" בני שושן, דהיא "עלמיא" שנקראים ג"כ בני עילם ע"ש המדינה, כמ"ש בשושן הבירה אשר בעילם המדינה (דניאל ח') "ושאר האומות אשר הגלה סנחריב מלך רב וגדול והושיב אותם בעיר שמרון ויתר האומות אשר בעבר הנהר ואנשי כענת", עד כאן כתבו על המכתב להודיע שם המבקשים, שהם עמים רבים, וי"ל כי האנשים בשלם מתרדת קבצו גם כן חתומים מכמה ערים להרשות אותם לבקש ע"ז בשמם:

 

<< · מ"ג עזרא · ד · ט · >>