פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שְׁלֹשָׁה הֵמָּה מֵיטִיבֵי צָעַד וְאַרְבָּעָה מֵיטִבֵי לָכֶת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שְׁלֹשָׁ֣ה הֵ֭מָּה מֵיטִ֣יבֵי צָ֑עַד
  וְ֝אַרְבָּעָ֗ה מֵיטִ֥בֵי לָֽכֶת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מטיבי צעד" - הולכים ומצליחים בגבורתם

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


והמשל הב' זכר בו "ג' הנה מטיבי צעד", ר"ל שהם ממהרי התנועה לכל הדברים מזולת שיבררו הראוי מהבלתי ראוי, "וד' הם מטיבי לכת" בדמיון הקודם בג' הראשונים. והנה הבדיל הד' מן הג' להתיחסו יותר אל הנמשל, והוא העשיר בדעת המתחכם יותר מהראוי לו:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


דרך הפשוט

(כט-לא) "שלשה", המשל הרביעי המליצו על העבד שמלך שהיה שמו מלך אלקום, והוא לא היה לא גבור ולא בעל תחבולות יודע ציד לצוד את העם בערמתו, רק נדמה כתיש שמהלך בראש העדר ע"י שהוא הזכר והצאן צאנו הם נקבות, כן גבר ע"י אשתו וע"י שהוא בעלה, ואמרו המושלים "ששלשה המה מטיבי צעד, הליש" מולך על הבהמות מפני גבורתו שהוא "גבור בבהמה", והזרזיר ימלוך ע"י שהוא קל המרוץ ויודע לצוד ציד וימלוך ע"י "מתניו, והתיש" הוא השלישי שהוא ג"כ מטיב צעד ללכת בראש, "ועמו" משתתף "מלך אלקום", שהוא מטיב לכת עם התיש, שהוא תיש כמוהו ההולך בראש העדר לא מפני מעלותיו רק מפני שהוא תיש וי"ל נשים שעל ידם הגיע להיות בראש:

דרך המושכל

(כט) "שלשה המה מטיבי צעד בדרך המצות", והרביעי הוא מטיב לכת בתהלוכות העיון והשגת האמתיות:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שלשה המה" - כמו שאלה השלשה המה צועדים והולכים בטוב, ר"ל בבטחון והצלחה, כן הרביעי הוא מן המטיבים ללכת ודומה להם בבטחון והצלחה -

מצודת ציון

"צעד" - ענין הלוך ופסיעות, כמו (שמואל ב ו): "כי צעדו".

<< · מ"ג משלי · ל · כט · >>