מ"ג משלי ל יג

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דּוֹר מָה רָמוּ עֵינָיו וְעַפְעַפָּיו יִנָּשֵׂאוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דּ֭וֹר מָה־רָמ֣וּ עֵינָ֑יו
  וְ֝עַפְעַפָּ֗יו יִנָּשֵֽׂאוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דור מה רמו עיניו" - זה גסות הרוח

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"דור". שרמו עיניו ועפעפיו ינשא בהפך מה שיעשה הביישן והיא מדה מגונה מאוד מביאה לחטאים גדולי' וכן זאת התכונה מביאה בדעות בחטאים כמו שקדם:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


דרך הפשוט

(יא-יג-יד) "דור" אשר "אביו יקלל", שכמו שהמלך בזה את יולדיו והורידם מכסאותם כן נהגו אחריו כל העם להבזות יולדיהם, וכן הוא "דור טהור בעיניו" הגם שלא רוחץ מצואתו ועושים כל התועבות, והם "דור אשר רמו עיניו" בגאוה וגאון דרך רע, והם "דור אשר חרבות שניו לאכל עניי הארץ" בענין שהם רעים וחטאים בין למקום בין לבריות בין במעשים בין במדות, וע"כ הענישם ה', כי.


דרך המושכל

(יג) "דור", וגם הם דור מה רמו עיניו, כי ירימו את עיני עיונם לחקור בגדולות ובנפלאות מהם לדרוש בעניני האלהות ובמה שאחר הטבע כאלו בכח שכלם להשיג את הכל, וגם עפעפיו, שהם הסוגרים את העינים ינשאו, שלא יסגרו את עיניהם להסתיר פנים מהביט אל האלהים, רק ישלחו עיניהם במקום אשר חשך סתרו וערפל חתולתו:


ביאור המילות

"עיניו עפעפיו". עי' הבדלם (תהלות י"ב למעלה ד' כ"ה):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"דור מה רמו" - אף אם הדור ההוא מה מאוד רמו עיניו וגו', ר"ל המה גסי הרוח.

מצודת ציון

"רמו" - גבהו.

"ועפעפיו" - אישון העין.

<< · מ"ג משלי · ל · יג · >>