<< · מ"ג משלי · לא · יא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בָּטַח בָּהּ לֵב בַּעְלָהּ וְשָׁלָל לֹא יֶחְסָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בָּ֣טַח בָּ֭הּ לֵ֣ב בַּעְלָ֑הּ
  וְ֝שָׁלָ֗ל לֹ֣א יֶחְסָֽר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושלל לא יחסר" - כלומר לא יחסר טוב.

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"ושלל לא יחסר" - אוכל פירות בעולם הזה ובעולם הבא.

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטח בה". הנה לב בעלה בטח בה שתמציא לו מה שצריך להקדים מן החוש בדרושו ולא יחסר שלל להיות טרף לבית השכל:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושלל" - ענין ביזת המלחמה. 

מצודת דוד

"בטח" - כשאין האיש בביתו, יבטח בה שתשמור כל אשר בבית, ובמקום שהוא שם לא יחסר מלשלול שלל, כי לא יהיה נבהל וממהר לביתו מפחד חסרון מה בבית.

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"בטח" - הבעל נפש משכלת יבטח בה, ולא יחסר מלשלול שלל החכמות מן הזולת, כי יש מה ללמד תמורתן.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטח בה לב בעלה" כי רוב הנשים מפזרות הון ובעלה אינו בוטח שתשמור את אשר הרויח, אבל בה יבטח לבו שלא יחסר מאומה מכל השלל שהרויח:

דרך המושכל

(יא) "בטח", הלב הוא כח הממשלה אשר בנפש, ובעלה הוא השכל, שלבו רוצה למשול עפ"י עצת השכל והחכמה, וכשהיא אשה רעה לא תמשך אחרי עצת לבו, וגם כשתשמע פעם אחד לעצתו וירויח שלל, תשוב אח"כ ע"י התאוה והזדון שישיבוה אחור מעצתו ותאבד הון, וכל מה שהרויח השכל להשכיל בחקי התורה, תאבדהו נפשו הרעה הזונה אחרי יצרה הרע, אבל כשהנפש טובה בטח בה לבו, וגם לא יחסר השלל שהרויח בעיון ובמעשה:

ביאור המילות

"שלל". הריוח כמו כמוצא שלל רב:
 

<< · מ"ג משלי · לא · יא · >>