מ"ג משלי כט ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ וְאִישׁ תְּרוּמוֹת יֶהֶרְסֶנָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֶ֗לֶךְ בְּ֭מִשְׁפָּט יַעֲמִ֣יד אָ֑רֶץ
  וְאִ֖ישׁ תְּרוּמ֣וֹת יֶהֶרְסֶֽנָּה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יעמיד ארץ" - אם שופט אמת הוא יעמיד ארץ

"ואיש תרומות" - איש גאות שאינו חש להיות מתון בדין ורבותינו אמרו אם הדיין דומה למי שאינו צריך לקנות אוהבים וליקח שוחד הוא יעמיד ארץ ואם דומה לכהן השואל תרומות על הגרנות הוא יהרסנה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מלך". המלך יעמיד ארץ במשפט כי זה יהיה סבה להשלמת תקון המדינה שלא יעשקו קצתם לקצתם ואם היה המושל מטה המשפט בעבו' תרומה שיפריש לו מדבר העול שיעשה כאילו תאמר שאם חייב ראובן לשמעון ק' מנה יפטר ראובן אם יפריש וירים לו מהק' מנה סך מה הוא יהרוס הארץ ויפסידנה כי זה יגרום להתבלבל סדר המדינה כי כל א' יעשוק חברו ויבטח שבשחד מה שיתן אל המושל יפטרהו והנה לא יקרא זה האיש מלך כי אין כמוהו ראוי להיות מלך:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה", המלך והכ"ג היו מעמידים מכונות המשפט והצדקה, ר"ל המלך הוקם על לכונן משפט בארץ בין אדם לחברו, והכ"ג היה על משמרת בית האלהים, עבודת ה', ועל הוראה בתורה ומצות להעמיד הצדקה שהיא המצות שבין אדם למקום, וכשהיו שניהם הולכים בדרך ה' היו מעמידים הארץ, ואמר שלפעמים "המלך יעמיד את הארץ במשפט, והאיש תרומות יהרסנה" אם הכ"ג והכהנים תחתיו אין עוסקים לישר את העם רק לקבל תרומה ולהתעשר, יהרסו את אשר יבנה המלך כי באין עבודת ה' והאמונה והצדקה, גם המשפט לא יכון ואמר הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במשפט" - בעבור המשפט אשר יעשה בין העם יתקיים המדינה, כי יחדלו מעושק ידיהם כי הכל יביא במשפט; אבל אם הוא איש אוהב תרומות, ר"ל כאשר יפרשו לו חלק מן העושק עוזב המשפט, הוא מהרס את אנשי המדינה כי יתרבו העושקים.

מצודת ציון

"תרומות" - ענין הפרשה, כמו (שמות כה): "ויקחו לי תרומה".

<< · מ"ג משלי · כט · ד · >>