מ"ג משלי כח יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הוֹלֵךְ תָּמִים יִוָּשֵׁעַ וְנֶעְקַשׁ דְּרָכַיִם יִפּוֹל בְּאֶחָת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הוֹלֵ֣ךְ תָּ֭מִים יִוָּשֵׁ֑עַ
  וְנֶעְקַ֥שׁ דְּ֝רָכַ֗יִם יִפּ֥וֹל בְּאֶחָֽת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יפול באחת" - ברעה אחת ואין תקומה למפלתו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הולך תמים". בתמימות ויושר יושע מהרשע ומהרע הנכון לבא עליו ואע"פ שהיו הדרכים המביאים אל הרע רבים והדרך הטוב אחד לבד ואשר הוא נעקש ועוזב דרכי יושר כשלא יהיו לפניו כי אם שני דרכים אחד טוב ואחד רע תביאהו עצתו לבחור הדרך אשר יפול ויכשל בה ויעזוב הדרך הטוב:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יושע" - מן הצרות הרבות אשר סבבוהו.

"באחת" - בבוא צרה אחת, נופל בה בלי תקומה.

מצודת ציון

"ונעקש" - ענין עקום.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הולך תמים ייוושע ונעקש דְּרָכַיִם ייפול באחת" - בכל דבר יש שני דרכים: דרך הימין והשמאל. למשל בדרכי המידות:

  • דרך הגאוה והענוה,
  • הנדיבות והכילות קמצנות,
  • הגבורה והמורך פחדנות.

וצריך להתנהג בכל דרך על-פי החכמה, למשל: להיות ענו נגד הצדיקים ולהתגאות נגד הרשעים, וכן כולם.

ושני הדרכים האלה נקרא דרכיים, שהוא שם הזוגי, כי הם זוגות, זה לעומת זה.

וצריך לילך בכל דרך בתמימות, ואז ייוושע.

אבל הנעקש דרכיים, שבכל דרך משני הדרכים הזוגיים הוא נעקש, למשל:

  • ענו נגד רשעים מתגאה נגד צדיקים,
  • נדיב לדבר עבירה כילי לדבר מצוה,

אז יפול באחת, רוצה לומר, בכל אחת משתי הדרכים יפול במוקש.

ועתה יפרש דוגמה לזה:


 

<< · מ"ג משלי · כח · יח · >>